Tech & Rights

Съдебните такси бяха обявени за противоконституционни в Испания

Конституционният съд на Испания заяви, че съдебните такси, наложени на малките и средни предприятия в случай, че искат да стартират гражданско или административно производство, са непропорционални и че съдилищата не...

by Rights International Spain

Конституционният съд на Испания заяви, че съдебните такси, наложени на малките и средни предприятия в случай, че искат да стартират гражданско или административно производство, са непропорционални и че съдилищата не могат да се финансират на гърба на "жертвата и то благодарение на едно от основните права като достъпа до правосъдие например". Международни права Испания работи усилено срещу тази мярка чрез кампаниите #WithoutJustice и #EUTake Action, както и чрез различни действия, целящи да провокират Министерството на правосъдието към конкретни действия.

Конституционен съд , съдебни такси , Испания