Tech & Rights

Унгарската система за получаване на секретна информация нарушава човешките права

Решението на Европейския съд по правата на човека е окончателно: унгарският закон нарушава правото на личен живот и поради тази причина правителството трябва да промени настоящите си наредби. Страсбургският съд...

by Hungarian Civil Liberties Union
(Image: Moyan Brenn)

Решението на Европейския съд по правата на човека е окончателно: унгарският закон нарушава правото на личен живот и поради тази причина правителството трябва да промени настоящите си наредби. Страсбургският съд отхвърли искането на Унгария да преразгледа решението си относно получаването на секретна информация за целите на националната сигурност, разрешени само с министерска заповед. По-рано двама членове на УСГС подадоха жалба до съда срещу това, че Центърът за предотвратяване на тероризма има възможността да събира секретна информация.

ЕСПЧ , съд , УСГС , решение