Tech & Rights

Правителствата правят това, което е най-добро за нас, когато са наблюдавани от свободна преса

Представителите ни трябва да работят в името на нашите интереси. Вероятно​стта политиците да поставят благополучието ни на първо място при вземането на решения е по-голяма, ако знаят, че ще трябва да обясняват на независими журналисти защо са ги взели.

by Eva Simon
Снимка: ОН

Има само един начин да сме сигурни, че политиците работят за благополучието на всички и той е да ги накараме да говорят редовно с нас. Ние искаме да знаем какво правят те, за да бъдем в добро здраве, и как са решили кое е най-правилното. Ако допуснат грешка, трябва да ни обяснят защо и какви действия ще предприемат, за да не се случи отново. Ние също така искаме те да ни кажат какво трябва да правим, за да спрем разпространението на вируса и да опазим близките си.

Да бъдем информирани

Ето защо свободата на пресата е толкова важна. Когато тя е свободна да си върши работата и независима от чуждо влияние при отразяването на събитията, информацията, която получаваме, е достоверна. Една от задачите й по време на пандемията е да информира обществеността за решенията на правителството и препоръките на здравните служби, така че всеки да знае правилата на карантината или къде да си направи тест.

Да ни даде отговорите, които търсим

Свободата на пресата не се изразява само в предаването на информация от правителството на обществеността. Работа на журналистите е също така да карат министрите да обясняват направения от тях избор и да ни информират за всички съществуващи възможности. Пресата ни представлява на пресконференциите на правителството. Тя задава въпросите, на които ние търсим отговорите, и принуждава политиците да ни казват истината. Това е особено важно в настоящия момент, тъй като лидерите ни вземат много решения, които касаят здравето ни.

Тези неща са много важни и затова са записани като човешкото право на свобода на изразяване, и информация. Това право е от съществено значение. То помага на демокрацията да функционира правилно, защото позволява на обществеността да знае как лидерите ни използват правомощията, предоставени от нас за времето на мандата им.

Атаки срещу пресата

В някои страни от ЕС правителствата затрудняват работата на пресата. Ето два начина, по които го правят. Първият е, като отменят или ограничават темите, по които журналистите могат да задават въпроси на пресконференциите. Например унгарското правителство изисква всички въпроси да се изпращат преди началото им. Това означава, че когато политиците лъжат, не е възможно да им се отправят допълнителни запитвания, за да се стигне до истината. Словенското и чешкото правителство спряха да дават пресконференции по време на пандемията.

Те твърдят, че са въвели тази ограничителна мярка, защото не е безопасно да се дават пресконференции по време на пандемията. Това е само оправдание. Напълно възможно е журналистите да задават въпроси на министрите дори когато не са в една и съща стая. Всички го знаем, защото сега провеждаме много видео разговори чрез интернет. Тези правителства просто не искат да предоставят на гражданите възможност да проверяват дали си вършат добре работата.

Вторият начин, който правителствата използват, е да казват на обществото, че не трябва да се доверява на журналистите. В някои страни, като Унгария, Чехия, САЩ и Бразилия, водещите политици атакуват независимите новинарски канали, които предоставят надеждна информация, казвайки, че това са „фалшиви новини“. Правителствата не обичат да бъдат критикувани от пресата и затова често постъпват така.

Това е проблем, защото кара хората да престанат да се доверяват на медиите, които предоставят достоверна информация. На практика се получава така, че те вече ги четат или гледат по-малко. Знаем, че свободната и независима преса е важна. Тя е гаранция, че обществото е информирано за това как да се пази и знае какви решения вземат правителствата.

Как да се справим с фалшивата или подвеждащата информация

Разбира се, че има новинарски организации, които разпространяват невярна или подвеждаща информация. Това често се нарича „дезинформация“ и е опасно. Например, ако се отнася за някакво фалшиво лекарство, тя може да навреди на здравето ни. Безумните конспиративни теории, според които определена държава е отговорна за вируса, могат да настроят хората от дадена общност един срещу друг, а сега трябва да сме обединени.

В Унгария новият закон позволява на правителството да задържа журналисти за разпространяване на дезинформация. Това не е правилното решение. Първо, днес цензурирането на невярната информация няма да помогне, защото тя може да се споделя много бързо в социални медии като Twitter и Facebook. Второ, правителството вече може да арестува журналисти само защото го критикуват. В тази страна са останали само няколко независими информационни организации. Управляващите често се опитват да ги дискредитират, казвайки, че техните новини не казват истината. Очевидно е, че целта на новия закон е да ги накара да престанат да разкриват грешките, които правителството прави.

Ако то наистина иска обществеността да не бъде подвеждана от дезинформация, трябва да подкрепи свободната и независима преса. Това е най-ефикасното решение, защото тогава винаги ще знаем към кого да се обърнем, за да получим надеждна информация. За целта правителството може да използва различни начини. Първият е, като отговаря на въпросите на журналистите и спре да атакуват независимите новинарски компании. Вторият е, като предостави на обществения радио- и телевизионен разпространител необходимите ресурси, за да си върши той работата, която е да излъчва достоверни новини, а не да се опитва да влияе на журналистите.

Свободната преса ни поддържа здрави

Можем да използваме правото си на свобода на пресата, за да се уверим, че правителството прави най-доброто за нас. Журналистите ни казват какви са препоръките на лекарите. Те посочват различните варианти, с които управляващите разполагат, и принуждават политиците да обясняват защо са взели точно това решение. Тези неща правят вероятността представителите ни да направят най-доброто за всички нас много по-голяма.

достъп до информация , свободни медии , независими медии , #humanrightsundercorona