Tech & Rights

​Нихат Дад получи холандската награда за принос в защитата правата на човека за 2016 г.

Застъпничката за свободен достъп до интернет Нихат Дад получи тазгодишното “Лале за човешки права” (награда, която се присъжда за особени заслуги в областта на защитата им) за дейността си в закрила на цифровите права на жените в Пакистан.

by Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
Nighat Dad works to improve the digital rights of women in Pakistan.
“Лалето” се връчва всяка година от холандския министър на външните работи на защитници на човешките права, които прилагат иновативни методи.

Нихат Дад ще получи приза на церемония в Хага на 10 декември, когато отбелязваме Деня на правата на човека. Наградата представлява бронзова статуетка, придружена от чек за 100 000 евро. Сумата се дава на победителя, за да развива дейността си за защита на човешките права.

"Защитниците на правата на човека са героите на нашето време. Въпреки многото заплахи, които е получила, Нихат Дад се бори по иновативен и уникален начин за спазването на правата на човека в Пакистан. Тя е пионер, който премахва съществуващите пречки за свободен достъп до интернет, особено за жените", заяви външният министър Берт Kундърс при обявяването на наградата.

Свободата на словото е под натиск в Пакистан. Дигиталната свобода на гражданите и обществените организации се ограничава все повече. Дад се застъпва за цифровите права и защитата на жените, най-вече от по-младите поколения. Тя подпомага и ограничения брой социални медии в страната. Според Kундърс наградата е израз на подкрепата на борбата за свободен достъп до интернет, особено на жените.

С грижа към всички жени в Пакистан

Дад основава фондация за цифрови права през 2012 г. Тя помага на жените, които ползват интернет, чрез обучение по въпросите на дигиталната сигурност и разяснителни кампании, както и посредством новоизграждащата се киберлиния за оказване на помощ при тормоз. Чрез този подход тя достига до жените в цялата страна, дори и до тези в най-отдалечените райони.

Правата на човека са крайъгълен камък на холандската външна политика. Дейността на Дад се вписва в два от основните й приоритети: свобода на словото, включително и свободен достъп до интернет, както и гарантиране на равни права на жените.

Нихат Дад , свобода на словото , права на жените , министър на външните работи , Берт Кундърс , Холандия , човешки права , дигитални права