Tech & Rights

Liberties, заедно с други организации за защита на правата, стартира кампания в 9 държави от ЕС с цел получаване на анализи на въздействието на приложенията за проследяване на Covid-19

Партньори на Liberties​ подадоха искания за свобода на информацията до националните органи на 9 страни от ЕС относно приложенията за проследяване на контакти, следене за поява на симптоми и спазване на карантината, въведени заради пандемията от Covid-19.

by LibertiesEU

Тези заявки ще ни помогнат за събирането на информация за приложенията. Така ще можем да направим сравнение между различните начини, по които страните в цяла Европа са подходили. Целта на Liberties и нейните партньори е да не позволят на властимащите, и частните компании да обработват повече лични данни, отколкото е необходимо, за да ни защитят от коронавируса. Ние също така настояваме за минимизиране на риска от изтичане на данни и други нарушения на поверителността.

Най-голямото ни притеснение е, че макар стремежът да се спаси живота и поминъка на хората да е похвален, масовото наблюдение е напълно ненужно, и със сигурност е опасно. Правозащитните организации искат да се убедят, че европейските правителства са отговорни. Ето защо настояваме да се направят задълбочени оценки на въздействието на приложенията. Освен това властимащите в нито една страна от ЕС не бива да превръщат пандемията в повод за разширяване и нормализация на използването на технологиите за цифрово наблюдение, които накърняват нашата поверителност.

Liberties ще се противопостави на опитите за увеличаване на обхвата на масовото наблюдение. Ние считаме, че приложенията за проследяване на контакти, следене за поява на симптоми и спазване на карантината трябва да се използват само ако данните показват, че са ефективни, и за конкретни цели. Това също така трябва да става на доброволна основа и при спазване на принципите, установени в законите за защита на данните, като например ОРЗД на ЕС.

С тази инициатива искаме да обърнем внимание на правителствата и широката общественост върху факта, че правата на човека са важни предпазни мерки по време на извънредна ситуация, каквато е в момента с пандемията от COVID-19. Те са гарант за общественото доверие, което от своя страна е предпоставка за успешна социална координация, и в крайна сметка защитават общественото здраве.

Страните, присъединили се към кампанията, са България, Хърватия, Италия, Унгария, Литва, Полша, Словения, Испания и Швеция. Белгия, Германия и Ирландия също ще бъдат обхванати от проекта. Партньорте на Liberties в тези три страни избраха да поемат по друг път. Те няма да подават заявки за свобода на информацията като първа стъпка.

В случай, че проявяваш интерес и искаш да се присъединиш към кампанията, моля, уведоми ни на: info@liberties.eu.

#trackthetrackers

#humanrightsundercorona

#trackthetrackers , лична неприкосновеност в дигиталния свят , дигитални права , #humanrightsundercorona , право на личен живот