Tech & Rights

Правата на човека трябва да бъдат в центъра на вниманието при борбата с бедността

Нов доклад категорично посочва, че правата на човека ​трябва да с​а в основата на стратегията за борба с бедността. Това е единственият начин за постигане на успех с дълготраен ефект.

by Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

Правата на човека трябва да бъдат базата, върху която градим подхода си при борбата с бедността. Това е заключението на доклада "Правата на човека в Холандия - бедност, социално изключване и човешки права". Той е изготвен от Холандския институт за правата на човека.

Бедност = натиск

Докладът посочва, че бедността затруднява упражняването на голям брой човешки права. Обратното също е в сила. Ако човешките права не са достатъчно добре гарантирани, рискът да станем бедни или постоянно да живеем в лишения е много по-голям. Помисли си, например, за правото ти на здравеопазване, образование, работа и жилище. Освен това проучванията показват, че 80% от хората, живеещи в бедност, казват, че достойнството им е накърнено. По тази причина институтът призовава правителството да разработи ясни политически насоки и национална програма за борба с бедността и социалното изключване.

Цифрите не лъжат. В Холандия, а със сигурност и на териториите й в Карибския регион, много семейства, както и самотни хора все още живеят в бедност. Всеки може да изпадне в това състояние, ако загуби работата си или се разведе, или има големи разходи за здравеопазване. Проблемът е сложен. Той не е свързан само с факта, че парите са твърде малко. Хората, намиращи се в това положение, често се озовават в порочен кръг. Те се чувстват безсилни, стигматизирани, дискриминирани и отхвърлени от обществото.

Адриана ван Доойджевеер, председател на Института за правата на човека, твърди: "Когато човек живее в бедност, достойнството му може да бъде накърнено. Това води до негативни последици, които се отразяват на обществото като цяло. Ако хората чувстват, че не са част от него, може да се стигне до социално недоволство. Доверието в някои институции като правителството, както и във върховенството на закона ще се понижи."

Бедността и човешките права

Правото на приемлив стандарт на живот, както и защитата от бедност и социално изключване, правото на здравеопазване, образование, труд, и жилище са основни права на човека. Упражняването им понякога е затруднено от проблеми като интегрирането в обществото, автономността, равенствота и правната защита. Бедността може да доведе до нездравословно хранене и начин на живот, и до лишаване от лечение, което е наложително.

Приблизителният брой на неграмотните хора в Холандия е 2,5 милиона човека. Много от тях живеят в постоянна бедност, имат здравословни проблеми и са доста по-малко ангажирани, както социално, така и политически. Освен това децата на родители с ниска степен на образование получават лоши оценки в училище. Трудът продължава да бъде основен източник на доходи. Оказва се обаче, че платената работа не е гаранция, че няма да изпаднем в бедност. Тя също така не винаги ни помага, за да излизем от това състояние. Броят на бездомниците расте, тъй като все повече хора не могат да си позволят разходи за жилище.

Какво трябва да се направи?

Правителството има политическа воля за борба с бедността и социалното изключване. Трябва обаче да се обърне по-голямо внимание на правото на приличен стандарт на живот, здравеопазване, образование, труд и жилище. Неоходиме е да се направи програма, както за европейските, така и за карибските територии на Холандия. Освен това е много важно правителството да си сътрудничи с общините, заинтересованите организации и хората, изпаднали в бедност. Това важи и за общините, когато започнат да работят по проблеми, свързани с бедността.

"Намаляване на бедността там, където тя съществува, и превенция, когато тя е надвиснала заплаха, са основните задачи на правителството", смята Адриана ван Доойджевеер. "Институтът е убеден, че то ще успее, само ако има ясна политическа визия за справянето с проблема. Човешките права трябва да бъдат в центъра на вниманието при реализирането й."

Как се чувстват хората, които живеят в бедност?

Изследователската агенция GfK проведе проучване, поръчано от Института. Целта му бе да установи как хората приемат факта, че са бедни. Според него 80% от анкетираните твърдят, че това се отразява на здравето им, 91% смятат, че правото им на свободен избор е нарушено, а 80% са убедени, че достойнството им е накърнено. Освен това бедността оказва влияние върху възможностите за участие в различни дейности. Докато 64% от общия брой на населението на Холандия най-често отговаря, че активно се включва, при хората с ниски доходи тази цифра пада на 37%. Бедността е основната причина, поради която тридесет и пет процента от тези, които живеят в лишения, се чувстват отхвърлени от обществото.

Още информация може да откриеш в доклада "Правата на човека в Холандия - бедност, социално изключване и човешки права" (на холандски език).

човешки права , Холандски институт за правата на човека , Холандия , социално изключване , бедност , Adriana van Dooijeweert