Tech & Rights

Признаването на пола още не регламентирано в Полша

След като президентът на Полша наложи вето, законопроектът за признаване на пола бе върнат за приоритетно гласуване, което така и не се състоя.

by Małgorzata Szuleka
torbakhopper - Flickr/CC content
През юли полският парламент прие Закон за равенството, който имаше за цел да улесни правните процедури, свързани с признаването на двата пола. Въпреки това през септември президентът реши да наложи вето на закона.

След ветото на президента актът бе върнат за гласуване в долната камара на полския парламент. За отмяна на президентското вето най-малко три пети от депутатите трябва да подкрепят на закона. Планираното гласуване обаче не може да се осъществи поради невъзможността на парламентарната комисия предварително да изготви необходимия доклад.

Така Полша все още няма законови разпоредби, регламентиращо признаването на пола.

Мнението на специалистите

Законопроектът предвижда, че признаването на пола ще става по съдебен ред чрез охранително производство. Необходими ще бъдат становища от двама специалисти, които да докажат, че лицето има различна полова идентичност от вписаната в акта за раждане. Окончателното решение на съда ще даде право на лицето да получи нови документи за самоличност и ново име.

"Това беше добър закон, въвеждащ стандарти и процедури, които отсъстват от законодателството ни" - каза Дорота Пуджяновска, адвокат към Хелзинкска фондация за правата на човека в Полша (ХФПЧП). "Досега съдилищата - поради нерегламентираната материя - основаваха решенията си за прецеденти и решения на Върховния съд".

Наложеното вето

Мотивите зад ветото на президента повдигнаха съмнения сред множество неправителствени организации, включително ХФПЧП. Официалното становище на президента бе, че законът не е добре конструиран:

"Законът е пълен с вратички и противоречи на съществуващата съдебна практика. Подходът, който парламентът възприема, позволява многократна промяна на вписания пол по опростена процедура и без да се доказва чувство за принадлежност към определен пол. Актът също така би разрешил еднополовите бракове и осиновяването на деца от еднополови двойки".

Според ХФПЧП обаче законът съдържа ясни правила по въпроса. Актът посочва, че половата идентичност трябва да се разбира като устойчиво и постоянно усещане. Човек трябва да бъде в състояние да определя собствената си сексуалност и пол, дори те да не съответстват на вписаните в свидетелството за раждане.

Пропусната възможност

Всъщност законопроектът изрично предписва наличието на две отделни становища на психиатри или сексолози. Също така определянето на това дали чувството за принадлежност към определен пол е устойчиво и достатъчно силно е задължителен елемент за признаване на транссексуализма.

По този начин беше пропусната възможността да бъдат защитени правата, идентичността и достойнството на транссексуалните лица. В момента няма изгледи законопроектът скоро да бъде върнат за гласуване в Народното събрание.

Повече информация за признаването на пола в Полша е достъпна в публикацията "Признаване на пола в Полша".

равенство на половете , Полша , Хелзинкска фондация за правата на човека в Полша , ХФПЧП , вето , президент , парламент