Tech & Rights

Правителството в Чехия подготвя специален фонд в помощ на хора, пострадали при ваксинации

Правителството в Чехия подготвя специален фонд в помощ на хора, пострадали при ваксинации

by The League of Human Rights

Хората, получили алергична реакция вследствие на ваксинация, ще може да бъдат компенсирани от правителството, което планира специален фонд за целта. Така държавата отговори на критиката от страна на гражданското общество, включително Чешката лига за правата на човека, към задължителната ваксинация на децата в Чехия.

„Чехия в момента изгражда фонд за обезщетения, в случай на крайно неблагоприятна реакция към ваксинация,“ каза Roman Chlíbek, научен секретар на чешката имунизационна общност. „Въпреки че са много редки, такива реакции са възможни и не може да бъдат предварително изключени. Създаването на фонда в страната е развитие в нова посока.“

Рискът за здравето е причина някои пациенти да не са съгласни със задължителното ваксиниране на децата им. Наскоро родители, отказали шесторна ваксинация на детето им, бяха задължени да платят 6000CZK, подтиквайки ги да се обърнат към Конституционния съд. Съдът потвърди, че е задължение на родителите да ваксинират децата си – решение, поставило начало на съдебна практика по темата. Според този съдебен прецедент, родителите нямат право да бойкотират ваксинацията заради риск за здравето на децата им.

ваксинация , ЧЛПЧ , Чехия , деца