Tech & Rights

Отворено писмо във връзка с член 13​: мониторингът и филтрирането на интернет съдържанието е неприемливо

Тук е публикувано отворено писмо, подпис​ано от 57 организации. В него настояваме тези, които вземат решения за политиката на ЕС, да заличат член 13 от новия проект за Директива за авторското право в единния дигитален пазар.

by LibertiesEU

Наскоро Liberties и EDRi написаха отворено писмо. В него те настояват членовете на Европейския парламент да премахнат член 13 от проекта за Директива за авторското право. Писмото е подписано от 57 организации, занимаващи се с правата на човека и дигиталните права.

Европейската комисия внесе предложение. То ще принуди интернет компаниите, които разпространяват и съхраняват съдържание, създадено от потребителите им (например платформите за споделяне на видеозаписи и снимки, и дори уебсайтовете за творческо писане), да филтрират това, което се качва. Подписалите писмото са убедени, че предложението ще доведе до прекалено филтриране и изтриване на съдържание. В същото време постоянно ще се наблюдават онлайн действията на потребителите. Това ще наруши свободата на изразяване, правото на информираност и неприкосновеността на личния живот. Ето защо, организациите настояват членовете на Европейския парламент да премахнат член 13 от предложението.

Ето и отвореното ни писмо:

Уважаеми президент Юнкер,

Уважаеми президент Таяни,

Уважаеми президент Туск,

Уважаеми министър-председател Ратас,

Уважаеми министър-председател Борисов,

Уважаеми министри,

Уважаеми г-н Вос, член на ЕП,

Уважаеми г-н Бони, член на ЕП,

Долуподписаните заинтересовани страни представляват организации, ангажирани със защитата на основните права.

Основните права, справедливостта и върховенството на закона са неразривно свързани. Това са основните ценности, които представляват фундамента, върху който е изграден ЕС. Всеки опит за пренебрегването им подкопава доверието между държавите, членуващи в него. То е необходимо за правилното функциониране на Съюза. Подобни практики нарушават ангажиментите, поети от Европейския съюз и националните правителства пред гражданите.

Член 13 от предложението, който се отнася за авторското право в единния дигитален пазар, налага на интернет компаниите задължения, които е невъзможно да бъдат спазват, без да се наложат прекалено големи ограничения на основните права на гражданите.

Член 13 въвежда нови задължения на доставчиците на интернет услуги, които разпространяват и съхраняват съдържание на потребителите си. Например, на платформите за споделяне на видеозаписи и снимки, както и на уебсайтовете за творческо писане, ще им се налага да филтрират това, което се качва. Член 13 вероятно ще създаде такава правна несигурност, че доставчиците на онлайн услугите няма да могат да избират. Те ще трябва да наблюдават, филтрират и блокират комуникациите на гражданите на ЕС, ако искат да останат в бизнеса.

Член 13 противоречи на съществуващите правила и на съдебната практика на Съда на Европейската общност. Директивата за електронна търговия (2000/31 / ЕО) урежда отговорността на интернет компании, които хостват съдържание от името на потребителите си. Съгласно правилата, които действат в момента, те са длъжни да премахват всяко съдържание, нарушаващо Закона за авторските права веднага, след като бъдат уведомени.

Член 13 ще принуди тези компании активно да следят потребителското съдържание. Това противоречи на Директивата за електронна търговия. Според нея "не е налице всеобщо задължение за мониторинг". Изискването за инсталиране на система за филтриране на електронните съобщения е отхвърлено два пъти от Съда на Европейската общност. Става въпрос за случаите Scarlet Extended SA (C 70/10) и Netlog NV / SABAM (C 360/10). Следователно, абсолютн сигурно е, че законодателната разпоредба, задължаваща фирмите за интернет да инсталират филтрираща система, ще бъде отхвърлена от Съда на Европейската общност. В противен случай, ще възникне противоречие. Няма да се отговори на изискването за справедлив баланс между правото на интелектуална собственост, от една страна, и свободата на извършване на стопанска дейност, и правото на свобода на изразяване, например да получаваш, и предоставяш информация, от друга.

По-точно казано, изискването за подобно филтриране на съдържанието ще наруши свободата на изразяване, упомената в член 11 от Хартата на основните права. Ако на интернет компаниите се налага да прилагат филтриращи механизми, за да избегнат евентуална наказателна отговорност, те ще го правят. Това ще доведе до прекалено филтриране и изтриване на съдържание, което ще ограничи свободата да предоставяш информация, от една страна, и свободата да получаваш информация от друга.

Ако законодателството на ЕС противоречи на Хартата на основните права, националните конституционни съдилища най-вероятно ще се изкушат да не го прилагат. Освен това се предполага, че подобно правило ще бъде отменено от Съда на Европейската общност. Така стана с Директивата за съхраняване на данни (2006/24 / ЕО). Законотворците от ЕС пренебрегнаха проблемите, свързани със съответствието й с Хартата на основните права. През 2014 г. Съдът на Европейската общност я обяви за невалидна, тъй като нарушава Хартата.

Имайки предвид тези аргументи, настояваме съответните политици да заличат член 13.

Подписали:

Civil Liberties Union for Europe (Liberties)

European Digital Rights (EDRi)


Access Info

ActiveWatch

Article 19

Associação D3 - Defesa dos Direitos Digitais

Associação Nacional para o Software Livre (ANSOL)

Association for Progressive Communications (APC)

Association for Technology and Internet (ApTI)

Asociación de Internautas

Association of the Defence of Human Rights in Romania (APADOR)

Associazione Antigone

Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication (BNNRC)

Bits of Freedom (BoF)

BlueLink Foundation

Bulgarian Helsinki Committee

Center for Democracy & Technology (CDT)

Centre for Peace Studies

Centrum Cyfrowe

Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (CILD)

Code for Croatia

COMMUNIA

Electronic Frontier Foundation (EFF)

epicenter.works

Estonian Human Rights Centre

Freedom of the Press Foundation

Frënn vun der Ënn

Helsinki Foundation for Human Rights

Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights

Human Rights Monitoring Institute

Human Rights Watch

Human Rights Without Frontiers

Hungarian Civil Liberties Union

Index on Censorship

International Partnership for Human Rights (IPHR)

International Service for Human Rights (ISHR)

JUMEN - Human Rights Work in Germany

Justice & Peace

La Quadrature du Net

Media Development Centre

Miklos Haraszti (Former OSCE Media Representative)

Modern Poland Foundation

Netherlands Helsinki Committee

One World Platform

Open Observatory of Network Interference (OONI)

Open Rights Group (ORG)

OpenMedia

Panoptykon

Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)

Reporters without Borders (RSF)

Rights International Spain

South East Europe Media Organisation (SEEMO)

South East European Network for Professionalization of Media (SEENPM)

Statewatch

The Right to Know Coalition of Nova Scotia (RTKNS)

Xnet

CC: Permanent and Deputy Permanent Representatives of the Members States to the EU

CC: Chairs of the JURI and LIBE Committees in the European Parliament

CC: Shadow Rapporteurs and MEPs in the JURI and LIBE Committees in the European Parliament

CC: Secretariats of the JURI and LIBE Committees in the European Parliament

CC: Secretariat of the Council Working Party on Intellectual Property (Copyright)

CC: Secretariat of the Council Working on Competition

CC: Secretariat of the Council Research Working Party