Tech & Rights

Могат ли приложенията за проследяване на контакти, въведени заради Covid-19, да зачитат правата на човека?

Когато въведоха приложенията за проследяване, за да контролират разпространението на Covid-19,​ ни казаха, че те ще защитят общественото здраве.​ Дали обаче наистина го правят? ​Наясно ли сме какво е въздействието им върху поверителността и другите права?

by LibertiesEU

Гледай този видеоклип. Сподели го със семейството и приятелите, за да подкрепиш нас и нашите партньори в стремежа ни за прозрачност.

#TrackTheTrackers


GDPR , прозрачност , право на личен живот , лична неприкосновеност в дигиталния свят , #trackthetrackers