Tech & Rights

Въпреки че Директивата за авторското право бе приета, борбата срещу филтрирането на качваното от потребителите съдържание не е приключила

Европейският парламент одобри нов регламент за авторското право, гарантиращ справедливо заплащане​ на труда на творците. Една спорна част от закона обаче застрашава свободата на словото и налага ограничения в интернет пространството.

by Eva Simon

На 26 март членовете на Европейския парламент подкрепиха Директивата на ЕС за авторското право. Това е последното препятствие по пътя към превръщането й в закон. Приетата днес директива включва спорния член 13, който трябва да сведе до минимум нарушенията на авторското право. Той обаче налага прекалено строги ограничения върху свободата на словото в интернет пространството.

Окончателното решение бе взето с 348 гласа за и 274 против, а 36 членове на ЕП се въздържаха. Проведено бе отделно гласуване, на което бе поставен въпросът дали да се премахне член 13 от директивата. Само 5 гласа не достигнаха, за да бъде той заличен.

Целта на Директивата за авторското право, чиито първи вариант бе публикуван през 2016 г., е да хармонизира законодателството в областта на единния цифров пазар.

Отрицателният ефект от филтрирането на съдържанието, което потребителите качват

Член 13 от директивата въвежда задължения на големите интернет платформи. Той също така променя съществуващия режим на отговорност. Ако дадено съдържание нарушава авторските права, досега законът преследваше физическото или юридическото лице, което го е качило. Изключения се правеха в случаите, когато платформата е била уведомена или е знаела за това. Според член 13 от Директивата за авторското право интернет платформата, публикувала съдържанието (например YouTube или Facebook), ще носи пълна отговорност.

Ако се установи, че интернет компания е качила на сайта си съдържание, нарушаващо авторските права, ЕС може да й наложи сериозни глоби. За да ги избегнат, платформите ще трябва да поставят „филтри на качванията“ - автоматизирани ботове. Те ще сканират всяко съдържание, за да го проверяват, и ще преценяват дали то да бъде блокирано, или може да бъде споделено със света.

Какво не е наред при филтрирането на качванията? Пандите ще ти обяснят.

Вярно е, че Директивата за авторското право въвежда някои позитивни промени. Хармонизирането на законодателството също е важна стъпка в правилната посока. Въпреки това не можем да пренебрегнем явната заплаха, която член 13 представлява. Той налага необосновано големи ограничения върху свободата на словото онлайн и върху свободата в интернет пространството. Член 13 поставя на сериозни изпитания стартиращия, както и част от по-малкия, бизнес. Той трудно може да си позволи да постави скъпо струващи филтри на съдържанието или да наеме многобройния персонал, необходим, за да проверява всичко, което се качва. Това ще го направи неконкурентноспособен на пазара.

Един малък въпрос

Събитията от юли миналата година ни накараха да мислим, че вече сме близо до законодателно решение в областта на авторското право, което няма да пожертва свободата в интернет пространството. Научни работници, творци, организации за човешки и дигитални права, както и специалният докладчик на ООН, посочиха редица аргументи срещу въвеждането на член 13. Над 5,1 милиона човека подписаха петицията срещу него, а десетки хиляди излязоха на протести.

Не искахме много - само заличаването на член 13.

Не се случи. Само 5 гласа не достигнаха. Тези, които в навечерието на гласуването протестираха срещу член 13, бяха заклеймени. Те пренебрежително бяха определяни като агенти на големите интернет компании. Надяваме се, че никой не е повярвал на това, защото то изобщо не отговаря на истината.

Почти винаги и почти при всеки закон съществуват различни ценности, които трябва да се вземат предвид, и да се защитят. Този път звукозаписните компании и филмовите студия спечелиха. Губещи са гражданите на ЕС, по-малко известните творци, геймърите и създателите на нов софтуер.

Liberties е твърдо убедена, че член 13 нарушава основни права, записани в Хартата на ЕС. Ако държавите членки прилагат новата директива, има голяма вероятност застъпниците за правата на човека да отнесат въпроса пред Съда на ЕС. Той ще прецени кое е по-важно: основните или авторските права. Liberties ще бъде там, за да представи аргументите си в полза на правата на човека.

дигитални права , член 13 , цензура , свободен интернет , свобода на словото , авторско право