Tech & Rights

Викторина: #YourSexLifeYourBusiness

Искаш ли онлайн рекламодателите да знаят всичко за твоите сексуални предпочитания? Отговори на въпросите от нашия тест и ще научиш какво можеш да направиш, за да им попречиш да разберат какви са те!​

by LibertiesEU


Подпиши петицията ни. С нея искаме да кажем на Google и IAB Europe да си гледат собствения бизнес и да зачитат личния живот на потребителите. Поведенческата реклама трябва да бъде променена, за да съответства на европейския ОРЗД.

Стани част от тази промяна.

лична неприкосновеност в дигиталния свят , ЛГБТИ , ЛГБТИ права , FixAdTech , #YourDataYourBusiness