Tech & Rights

Викторина: Дигиталните права през 2019 г.​ в цифри

Данните са важни. Това се отнася най-вече за онлайн рекламодателите. Замислял ли си се за огромното количество данни, което предоставяме безплатно на технологи​чните рекламни ​компании, които накърняват нашата поверителност? Ще се справиш ли с теста ни!

by LibertiesEU
Подпиши петицията ни. С нея искаме да кажем на Google и IAB Europe да си гледат собствения бизнес и да зачитат личния живот на потребителите. Поведенческата реклама трябва да бъде променена, за да съответства на европейския ОРЗД.

Стани част от тази промяна.

дигитални права , FixAdTech , #YourDataYourBusiness