Дискриминацията в интеренет се е удвоила в Холандия

Холандската гореща линия за интернет дискриминация MiND е получила два пъти повече сигнали през 2015 г. отколкото през 2014 г. Най-голяма част от сигналите са свързани с дискриминация, основана на раса (44%) и религия (22%). Повече от половината изказвания (64%) са направени в социалните медии. Сигналите, получени в MiND, включват: "Да изгорим всички лагери за бежанци" и "Натикайте мюсюлманите като едър рогат добитък във вагони за депортиране". "За съжаление такъв вид осъдителни изказвания се случват ежедневно и то при дискусии на гражданското общество", каза директорът на MiND.