Унгарският съд се произнесе относно лишаването от права на хора с увреждания

Унгарският Конституционен съд прецени възможностите за пълно лишаване от права на хора с увреждания. Това нарушава правата на човека и противоречи с международните ангажименти, които Унгария е поела. Въпреки това Конституционният съд не уважи петицията, мотивирайки се със снизходителни аргументи.