Тежки нарушения на ромските права в Мишколц, Унгария

През март 2014 г. Унгарският съюз за граждански свободи и Бюрото за правна защита за националните и етническите малцинства уведоми омбудсмана на Унгария - комисар по основните права, за контрола, упражняван от местните полицейски власти върху хората, живеещи в обособените зони на Мишколц. Докладът на омбудсмана разкри сериозни нарушения на основните права, особено по отношение на ромите, живеещи в крайна бедност. Унгарският съюз за граждански свободи обеща да предприеме действия в случай че властите в Мишколц не се съобразят с препоръките, предложени от омбудсмана.