Слабата програма на Унгария за борба с корупцията

Унгарското правителство разработи нова програма за борба с корупцията, която вместо да редуцира корупционните фактори, единствено увеличава правомощията на правителството. В сравнение с предишни такива програми, тази не въвежда изисквания за финансирането на партии, нито защитава лицата, подаващи сигнали. Програмата също така не регламентира наново имотните декларации на депутатите. Гражданският сектор и бизнесът обаче ще бъдат обект на още по-строг контрол в бъдеще.