Европейският съвет очерта бъдещите политики на Европейския съюз в областта на правосъдието. Приоритетите на 5-годишната Стокхолмска програма се фокусират върху свободата, сигурността и правосъдието и ще бъдат финализирани до края на годината. За целта е необходимо поставянето на цели, отразяващи трите ключови предизвикателства: укрепване на взаимното доверие, улесняване на мобилността и допринасяне за икономическия растеж.