Бизнесът на мигрантите представлява 7% от икономиката на Италия

В края на декември Центърът за проучаване и изследване представи третия "Доклад по въпросите на миграцията и бизнеса за 2016 г." Според констатациите в него, в края на 2015 г. бизнесът, притежаван от мигранти, е съставлявал 9,1% от италианската икономика и й е донесъл 96 милиарда евро. Това е 6,7% от производството на страната. Осем от десет фирми са на еднолични търговци.