Няма надежда за по-добро бъдеще за обитателите на ромските лагери в Италия

В Италия почти 20 000 непълнолетни живеят в регламентирани и неразрешени от закона ромски селища в условия на абсолютна бедност. Според доклада, дете, израсло в такива условия, няма почти никакви шансове за достъп до университет. Само 1% посещават гимназия. Едно от всеки пет изобщо не ходи на училище. Когато властите разчистят незаконно селище, децата в повечето случаи спират да ходят на училище. Разрушаването на лагери не винаги е в съответствие със закона. По тази причина трябва да има гаранции за защита на достойнството на всеки човек и алтернативно решение за жилищно настаняване.