Холандия ограничава снимки и видеоклипове, на които присъстват полицейски служители

Холандската долна камара реши, че за в бъдеще полицаи ще могат да бъдат снимани само ако не се разкрива самоличността им. Тя възложи на правителството да подготви съответните законови промени. В момента е разрешено правенето на снимки и филми на полицаи на някои обществени места. Те могат да бъдат публикувани без заличаване на лицата при условие, че не е на лице повод за подаване на жалба. Партията на труда, либералите и Социалистическата партия са единодушни, че репутацията на служителите се накърнява от разпространяването на снимки, направени докато те изпълняват задълженията си.