Началните училища в Холандия не вярват на горещата линия за малтретиране на деца

Изследвания в рамките на програмата “Репортер 2021” показват, че половината от холандските начални училища считат, че горещата линия за насилие над деца не е достатъчно ефективна. Само 20% са забелязали явно подобрение в отношението към детето, след подаване на сигнал. Всяка година близо 120 000 холандски деца са малтретирани, унижавани или подлагани на сексуално насилие. Училищата имат важна роля в борбата срещу това, тъй като децата прекарват в тях пет дни в седмицата. Въпреки това само 11% от сигналите постъпват оттам. Те твърдят, че се сблъскват с големи трудности, когато сигнализират.