Дългочаканият закон за сурогатните майки в Холандия се бави

Според Държавната комисия за преоценка на родителските права, не само ще се легитимира правото на едно дете да има повече от двама родители, но ще се приеме и закон за сурогатните майки. Така ще се гарантира на детето правна сигурност относно родителите му, националността и името, дадено му при раждането. Сурогатните майки и тези, които искат да станат родители трябва да бъдат уверени в статута и отговорността, която той носи. Децата трябва да могат да проследят своя произход. Поради липсата на законодателство, много холандци, които искат да станат родители, отиват в чужбина.