Холандският съвет за образование призова за подобряване на приобщаващото образование

Според Холандския съвет за образование, много ученици с физически или умствени увреждания нямат достъп до адекватно образование, въпреки че изминаха две години от въвеждането на приобщаващото образование. То задължи училищата да осигурят необходимата подкрепа за деца с различни увреждания, аутизъм и хронични заболявания. Всяко училище от даден регион трябва да се специализира в определена форма на инвалидност, така че да се покрият нуждите на всички деца с увреждания в района. Съветът за образование посочи, че едва ли има някакви споразумения за това кое училище в коя област ще се концентрира.