Полският премиер разгневи НПО за правата на човека с нови планове за финансиране

Полският премиер Беата Шидлo обяви плановете си за създаване на нов отдел, занимаващ се с гражданското общество. Той ще централизира държавното финансиране и ще "въведе ред в сферата на НПО." Този ход разгневи правозащитните организации. Те предупреждават, че предложенията ще позволят на министри да оказват натиск върху НПО, които критикуват правителството. "Средствата, отпускани от правителството, са основен източник на приходи за много НПО и по този начин ще бъде оказан финансов натиск върху тях", каза Дорота Пудзяновска от Хелзинска фондация за правата на човека, партньор на Liberties.