ЕК предприема действия срещу Унгария заради сегрегация​та на роми в училищата

Европейската комисия (ЕК) стартира процедура срещу Унгария заради сегрегацията на роми в училищата. Комисията разкритикува неоправданото квалифициране на голям брой ромски деца като деца с увреждания и наличието на сегрегирани църковни училища. ЕК е обезпокоена от няколко унгарски закони и административни практики, които са отговорни за непропорционално големия брой ромски деца в специализирани училища за деца с умствени увреждания и тяхната сегрегация в масовите обществени училища. Унгарски съюз за граждански свободи приветства решението, взето в Брюксел.