Многобройни случаи на злоупотреба в полски центрове

Необходимостта от ефективно публично наблюдение на центровете за инвалиди, хронично болни и възрастни хора в Полша бе подчертано от Хелзинкска фондация за правата на човека. Някои центрове функционират без необходимите разрешителни. Организацията се е натъкнала на многобройни случаи на злоупотреба поради липсата на всякакъв контрол, като например задължително медикаментозно лечение, връзване с каишки, ограничаване на контакта с външния свят или отказ за взимане на вана или душ.