​Италианските НПО се учат да използват стратегически дела за промяна на обществото

ИКГПС​ бе домакин на семинар, на който бяха разгледани начините за използване на стратегическите дела за ускоряване промяната на обществото. Особено внимание бе обърнато на наболелите проблеми в Италия, включително дискриминацията на роми и мигранти.
На 28 и 29 ноември се проведе семинарът "Стратегическите дела - основа на нашата дейност", организиран от Италианската коалиция за граждански права и свободи (ИКГПС) с подкрепата на “Инициатива за правосъдие” на Отворено общество.
Адвокати и сътрудници на редица италиански неправителствени организации (включително Progetto Diritti, A Buon Diritto, Diritto di Sapere, Cittadinanzattiva, Antigone, Rete Lenford, Asgi, Arci, Avvocati per Niente, L’altro Diritto), работещи в различни области като например правата на ЛГБТ, мигранти, роми, както и занимаващи се с въпроси на наказателното производство, получиха ценни познания от експерти на “Инициатива за правосъдие” за използването на стратегическите дела за ускоряване промяната на обществото.

Стратегически съдебни дела за обществена промяна

Първият ден на семинара започна с бърз преглед на ролята на стратегическите дела и използването им в Италия. След това участниците обсъдиха влиянието, което те може да окажат на политическо, юридическо и обществено ниво. Експерти от “Инициатива за правосъдие” предложиха съвети относно планирането на стратегическите дела, така че ефектът от тях да бъде възможно най-голям.

През втория ден на семинара фокусът бе насочен върху подготвителната работа, свързана със случая, която трябва да е съобразена с изискванията на Европейския съд по правата на човека: стила на писане, какво трябва да се включи и грешките, които трябва да се избегнат.

След общия анализ бяха разгледани начините за включване на обществеността в планирането на стратегическите съдебни спорове. Бяха дискутирани силните и слабите страни на участието й в делата. Експертите подчертаха изключителната важност на предварително съставения план за комуникация, за да се осигури подкрепа за стратегическите дела.

За да приложат на практика теориите, участниците се разделиха на четири групи и работиха по четири конкретни случая, свързани с правата на човека: осиновяване на доведено дете; определянето на изтезанието като престъпление в Италия; дискриминацията на ромите от гледна точка на събирането на личните им данни; и дискриминацията на мигрантите в светлината на провала на италианската държава в областта на предоставяне на достъп до безплатна правна помощ.

По-силно гражданско общество

Коментарите на участниците в семинара бяха много положителни. Те заявиха, че им е помогнал да затвърдят познанията си в сферата на стратегическите дела. Вече ще могат да погледнат на тях от различни гледни точки, а не само от правна. В подготвителната фаза ще обръщат внимание на комуникацията и застъпничеството.

Друг положителен ефект от семинара бе укрепването на партньорството и сътрудничеството между организациите на гражданското общество, въпреки че те работят в различни области. Всичко това ще направи италианското гражданско общество по-силно и способно да ускори промяната в обществото!