Изненадващ успех за еднополовите двойки в Естония

Естония прекрати досегашната си политика по отношение на еднополовите двойки. Тя реши да предоставя право на временно пребиваване на тези, които са се регистрирали като партньори на нейните граждани. Това ще им позволи да водят семеен живот в страната.

В началото на август естонската полиция и управата на граничната охранителна служба одобриха молбата за временно пребиваване, подадена от Сара Рауд. Тя е гражданка на САЩ и въз основа на Закона за регистриране на партньорството е сключила брак с естонката Кристина Рауд.

На двойка, омъжена в САЩ, бе отказано разрешение за временно пребиваване в Естония

През 2015 г. Сара и Кристина Рауд сключват законен брак в САЩ. Те решават да се преместят и да живеят в Естония. Полицията и управата на граничната охранителна служба обаче отказват да издадат разрешение за временно пребиваване на Сара. Тогава двойката се обръща към съда, за да защити правата си. Миналата година той постанови окончателното си решение. Според него Естония не признава брака на двойката. Следователно, той не може да бъде основание за издаване на разрешително на Сара.

Съдебната битка оказва съществено влияние върху живота на двойката

През тези две години Сара трябва няколко пъти да напусне Естония, което предизвиква емоционални сътресения. Тези пътувания също така са свързани с финансови разходи. В името на справедливостта, правата, тяхната любов и семейството им, както и заради другите, изпаднали в подобна ситуация, двойката решава отново да заведе дело. На 5 юни 2018 г. те регистрират връзката си съгласно Закона за партньорството, въз основа на което Сара кандидатства за разрешение за временно пребиваване в страната. Тя иска да получи законно право да живее в Естония. На полицията и управата на граничната служба им трябва цяла година, за да обработят молбата й (вместо един месец, както е предвидено в законодателството). В крайна сметка те я одобряват. За целта се позовават на решението на Общото събрание на Държавния съд, което признава за противоконституционна частта от закона, която не предвижда основание за право на временно пребиваване на партньорите на гражданите на Естония в еднополовите двойки.

Положителен резултат за еднополовите двойки в Естония, въпреки че решенията на европейските институции могат да отнемат години

Лиза Лина, адвокатката, представлявала двойката по време на съдебния процес, помага на Сара и Кристина да се обърнат към Европейския съд по правата на човека. Те искат от него правна преценка на ситуацията. Той обаче по никакъв начин не се повлиява от новината за развоя на събитията. Вероятно ще му отнеме години, за да вземе окончателното съдебно решение.

В коментара си Кари Каспер, изпълнителен директор на Естонския център за правата на човека, каза: "Положително е, че държавата е решила да поеме нова насока по отношение на еднополовите двойки и да се държи с тях по по-хуманен, и достоен начин. Няма оправдателна причина, която да ни кара да се отнасяме към чуждестранните партньори в тези връзки по-лошо, отколкото в случаите, когато и двамата са естонци."

Кристина и Сара изразиха задоволството си, че държавата е променила практиката си, въпреки че решението дойде твърде късно за тях. "Много се радваме, че Естония вече има различен подход по отношение на еднополовите двойки и семейства, и че Сара най-накрая има право да живее в Естония. Процесът обаче беше твърде дълъг. През цялото време бяхме подложени на много стрес заради несигурността и неясните перспективи за бъдещето. Ето защо ние се отчуждихме една от друга. Затова още докато чакахме решението, преценихме, че е по-добре да се разделим."

Законодателството не се прилага в подкрепа на правата на ЛГБТИ

Законът за регистриране на партньорството бе приет от Рийгиког (законодателният орган на Естония) на 9 октомври 2014 г. и влезе в сила на 1 януари 2016 г. Парламентът на страната обаче и до днес не е приел съответното законодателство, за да може той да се прилага. Това означава, че все още не са изготвени разпоредбите, уточняващи как той на практика трябва да действа при различните житейски ситуации. Така се създават редица пречки за еднополовите двойки и семейства дори когато партньорствата са регистрирани в Естония. Въпреки този факт, за правата на ЛГБТИ и еднополовите двойки настъпи голяма положителна промяна.