Какви човешки права имаш?

Всеки притежава човешки права, но запознат ли си с тях и знаеш ли откъде идва идеята за правата на човека? Представяме ти първата статия от поредица, посветена на твоите права.

Понятието "права на човека" се отнася до нормите, гарантиращи на едно лице възможността да води пълноценен живот. Най-общо казано, човешките права защитават четири различни аспекти на живота ни:

  • Личен живот. Правата на човека ни дават контрол над нашето лично пространство и свобода и ни предпазват от намеса от страна на властите. Такива, например, са правото на личен живот, правото на собственост, правото на свобода.
  • Обществен живот. Правата на човека ни дават да гласност при управлението на нашето общество. Такива са правото на свобода на словото, правото на глас и правото на протест.
  • Работа. Правата на човека ни предпазват от експлоатация или насилие на работното място. Примери за такива права са правото на безопасни условия на труд и платеният отпуск.
  • Качество на живот. Човешките права защитават нашите основни материални потребности и ни дават възможност да развиваме способностите си и да допринасяме за обществото. Такива, например, са правото на здравеопазване, образование и култура.

Правата на човека не гарантират на дадено лице възможността да прави каквото си иска. Права на всеки отделен човек трябва да бъдат в равновесие с тези на всички останали. Например, свободата на слово не ти дава право да пееш с пълно гърло "Искам те обратно" на Jackson 5 пред дома на бившето си гадже посред нощ. Дори да си убеден, че изпълнението ти ще го/я накара да осъзнае каква грешка е била да те напусне, той/тя има право на неприкосновеност на личния живот, а междувпрочем и съседите. Така че просто напиши писмо.

Откъде произлизат правата на човека?

Идеите, стоящи зад правата на човека, не са нови. Повечето от тях са засегнати в произведенията на философи и в много религии. Накратко можем да кажем, че човешките права са отговор на въпросите, които ни измъчват още откакто живеем в организирани групи: Как трябва да се отнасяме един към друг? Как трябва да организираме обществото си? Какво е справедливост? Как човек може да живее добър живот? Има ли лек за хората, които обичат Джъстин Бийбър?

Понятието "права на човека" се използва широко от края на Втората световна война. Правителствата са стъписани от ужасяващото отношение към живи човешки същества през този период. Те също така смятат, че войната е станала възможна именно защото някои правителства са могли да нарушат правата на човека толкова лесно - чрез реч на омразата срещу малцинства, произволно лишаване от свобода и цензуриране на литература, разобличаваща вредната пропаганда. Следвоенната вина предизвиква вълна от международни споразумения, установяващи основни стандарти за защита, т.е. "права на човека".

Първият международен документ с изброяващ правата на човека идва от Северна и Южна Америка (става дума за цяла Северна, Централна и Южна Америка, а не само САЩ): Американска декларация за правата и задълженията на човека, приета през 1948 г. Още същата година тя е последвана от Всеобща декларация на ООН за правата на човека. След тях, през 1950 г., е създадена и Европейската конвенция за правата на човека.