Венецианската комисия разкритикува новия закон за Конституционния съд на Полша

"Възпрепятстването работата на Конституционния съд застрашава върховенството на закона, демокрацията и защитата на човешките права" - заяви консултативният орган на Съвета на Европа.
Комисията подчерта, че решението на съда от 09.03.2016 г., е от съществено значение за решаването на настоящата конституционна криза.

През декември полският министър на външните работи Витолд Васчиковски поискана становище от Венецианската комисия (консултативният орган на Съвета на Европа) относно измененията на закона за Конституционния съд.

Приет в края на декември 2015 г., новият закон въвежда няколко спорни разпоредби и увеличава от 9 на 13 съдиите, заседаващи в разширения състав на съда. Законът задължава съда да разглежда дела в хронологичен ред на постъпване на жалбите, както и да взема решения с квалифицирано мнозинство от две трети.

За да изготви своето становище, Венецианската комисия се срещна с президента на Полша, депутати от Сейма (долната камара на парламента), съдии от Конституционния съд, националния омбудсман, както и представители на неправителствени организации.

Комисията публикува своето становище през март и разкритикува всички промени, въведени с изменението. Според комисията промените ще забавят или дори ще парализират работата на Конституционния съд, а според европейските стандарти това е неприемливо.

Назначения

Част от становището е посветено на начина за назначаване на съдии. Венецианската комисия посочва, че аргументите за замяна на трима от съдиите, чийто мандат е изтекъл през ноември 2015 г., са причинили настоящата криза.

"Независимо че след изборите съставът на парламента би бил различен, негово правомощие е да взема решения по въпросите, изникнали по време на мандата. Против принципите на демокрацията е парламентът предварително да избира длъжностни лица, включително съдии дори когато местата им биха били свободни по време на следващия парламент" – се казва в становището на комисията. "И обратното - новият парламент трябва да зачита решенията на предишния, свързани с назначаването на държавни служители".

Венецианската комисия отбелязва, че предвид настоящата конституционна криза моментът не е добър за промяна на Конституцията. Въпреки това комисията предлага да има изменение на конституцията, което гарантира, че съдиите се назначават с квалифицирано мнозинство.

Отказ от обнародване

В своето становище Венецианската комисия разгледа и решението на Конституционния съд от 9-ти март, което също намира, че измененията на закона са изцяло несъвместими с националното законодателство. Въпреки това правителството отказа да обнародва решението.

Комисията подчерта, че отказа на правителството да публикува решението в държавния вестник е не само в противоречие с принципа на правовата държава, но и безпрецедентен ход към по-нататъшно задълбочаване на конституционната криза.

Изменението на Закона за Конституционния съд не е единственият акт, подложен на контрол от страна на комисията. Комитетът за наблюдение на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа поиска становището на комисията и по Закона за полицейските сили, което трябва да излезе до края на юни 2016 г.

Пълният текст на становището на Венецианската комисия е достъпен тук.