ВАС задължи ДАНС да даде на БХК статистика за СРС

Върховният административен съд (ВАС) отмени отказ на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) да предостави на Българския хелзинкски комитет (БХК) статистически данни за използването на специални разузнавателни средства (СРС).

Върховният административен съд (ВАС) отмени отказ на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) да предостави на Българския хелзинкски комитет (БХК) статистически данни за използването на специални разузнавателни средства (СРС). ДАНС отказа информацията, защото била секретна, а също така не съществувала. Този отказ бе потвърден от Административен съд – София град (АССГ). ВАС обаче намери неговото решение за неправилно.

През 2014 г. на основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) БХК поиска от ДАНС информация за броя направени от ДАНС искания до съда за използване на СРС през 2013 г., броя на уважените от съда такива, както и броя на лицата, по отношение на които съдът е разрешил използването на СРС.

С решение на председателя си ДАНС отказа тази информация под предлог, че била служебна тайна, а разпространяването й било забранено и по Закона за СРС. ДАНС твърди, че информацията е класифицирана по т. 25 от Списъка на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна в ДАНС (Списъка): „Информацията при осъществяване на координация и взаимодействие с представители на съдебната власт, във връзка с извършваната оперативно-издирвателна дейност.“

Според БХК няма правни основания да бъде засекретена исканата статистическа информация. Няма правнозащитен интерес, който би бил увреден или застрашен от разкриването й. Заповедта, въз основа на която е извършено твърдяното от ДАНС засекретяване, не е публична, а по закон трябва да бъде. По закон информацията по правило е достъпна и само в изрично определени изключителни случаи се засекретява. Отказът на ДАНС е и немотивиран: не сочи фактическите основания за засекретяване.БХК се позова и на Европейската конвенция за правата на човека, по която като правозащитна организация в обществен интерес има право на достъп до информацията, за да осветли с нея обществения дебат.

През ноември 2015 г. ВАС отмени решенията на АССГ и ДАНС, тъй като, предмет на заявлението за достъп до обществена информация е не оперативната работа на ДАНС, а само резултатът от нея. Поискани са статистически данни, които нямат конфиденциален характер, чието разкриване би нарушило служебна тайна.