Община Варна погази международното право, разрушавайки жилища в квартал „Максуда“

​На 20 август 2015 г. Община Варна в сътрудничество с органите на държавната власт, осъществи принудителна евикция на стотици хора, живеещи във варненския квартал „Максуда“.

На 20 август 2015 г. Община Варна в сътрудничество с органите на държавната власт, осъществи принудителна евикция на стотици хора, живеещи във варненския квартал „Максуда“. Акцията е една от най-мащабните принудителни евикции, осъществени от българските власти от началото на демократичните промени у нас. Неадекватните и лошо планирани действия на общинските и държавни власти създадоха хуманитарна криза, застрашаваща здравето и живота на много хора, голяма част от които деца.

Според наличната официална информация разрушените къщи са 46 от общо 58 планирани за разрушаване. По официални данни, във всичките 58 подлежащи на разрушаване жилища по настоящ адрес са регистрирани общо 520 души, от които 233 деца.

Макар опитите на Община Варна да предложи алтернативно настаняване на останалите без дом семейства да е стъпка в правилната посока, на практика не бе осъществена каквато и да е реална предварителна консултация със засегнатите лица относно алтернативите на принудителната евикция. В резултат, редица деца и техните родители са прекарали нощта на 20 август на открито или под импровизирани навеси при условията на продължителен дъжд и студено време.

Осигуреното частично алтернативно настаняване в социална услуга като приют е временна и несигурна мярка. Периодът на настаняване по уговорка е един месец, което по същество прави настаняването в социалната услуга неадекватна алтернатива на разрушения дом на потърпевшите. Първоначалният капацитет на приюта, където са настанени част от останалите без дом лица е бил 50 места, като още преди да започне приемането на засегнатите лица от квартал „Максуда“, капацитетът е бил почти двойно превишен. По официална писмена информация на Община Варна към 21 август 2015 г. в приюта са настанени допълнителни 20 възрастни и 28 деца, което прави броят на лицата настанени там почти три пъти повече от броя налични места.

Въпреки досегашните си груби нарушения на правата на човека в резултат от принудителните евикции, общинските власти във Варна заявяват намерение да продължат със събарянето на останалите къщи от настоящата акция, както и на още поне 150 други къщи в ромския квартал.

Действията на общинските власти във Варна, където незаконното строителство не се ограничава само до единствените жилища на семействата в квартал „Максуда“, са несправедливи и дискриминационни. Те се осъществяват с аморална предизборна цел – да се спечелят политически дивиденти на основата на антиромските предразсъдъци и омраза. Международните стандарти изискват в случаи, когато принудителните евикции от незаконно строителство засягат единственото жилище на засегнатите, властите да осъществят предварителни консултации със засегнатите и да не допускат те да останат бездомни както в краткосрочна, така и в дългосрочна перспектива.