В рамките на Всеобщия периодичен преглед ООН отправи на Полша 180 препоръки

Полското правителство прие над 140 от направените 180 препоръки. Те са свързани с върховенството на закона, борбата с дискриминацията и свободата на словото.

Върховенство на закона

За трети път Полша се разглежда в рамките на процедурата за Всеобщ периодичен преглед. За разлика от преди обаче тазгодишният анализ от 22 септември съдържа препоръки, свързани със защитата на основите на една демократична държава, управлявана от закона.

Продължаващата конституционна криза и независимостта на съдебната система са сред основните въпроси, засегнати в препоръките. Полското правителство ги прие, но заяви, че всички промени в начина на работа на органи като Конституционния трибунал са направени в съответствие със становището на Венецианската комисия и международните правила.

Свобода на медиите

Правителството прие и препоръките, свързани със защитата на свободата на словото и информацията, разпространявана от обществените медии. В същото време то декларира, че "няма никакво влияние върху това, което се предлага от тях".

Подобни твърдения има и в доклада на правителството, представен на Съвета по правата на човека в началото на тази година. В него се казва, че "свободата на изразяване и свободата на медиите са едни от основните принципи, залегнали в полската конституция. В момента обмисляме въвеждането на допълнителни механизми, за да подобрим плурализма на медиите и да улесним достъпа до средствата за масова комуникация."

В доклада обаче не се посочва броят на журналистите, освободени от обществените медии от януари 2016 г. насам. Освен това не са представени съвсем точно целите на планираните реформи.

Дискриминация

Един от основните въпроси, засегнат в препоръките, отправени към Полша, е свързан с борбата с дискриминацията и престъпленията, подбудени от омраза. Правителството не прие тези, които призовават за възстановяване на Съвета за превенция на расовата дискриминация, ксенофобията и свързаните с тях прояви на нетърпимост. То заяви, че правомощията на Съвета са прехвърлени на други административни органи.

Правителството прие препоръките относно борбата с престъпленията, подбудени от омраза. Това предполага разширяване на списъка на тези престъпления чрез добавяне към него и на тези, мотивирани от хомофобия и трансфобия.

Правителството също така прие препоръките, които му налагат да съобразява политическите си действия с правата на хората с увреждания, както и да изпълни решенията на ЕСПЧ, свързани с достъпа до аборт.

Изявление на ХФЧП

По време на сесията ХФЧП представи анализа си. Той разглежда продължаващата конституционна криза, заплахите за независимостта на медиите и ограничаването на възможностите за действие на гражданското общество.

В изявлението си ХФЧП изрази надеждата, че приетите препоръки ще бъдат анализирани и изпълнени от правителството по правилния начин. Освен това организацията изрази загрижеността си относно процеса на "отстъпление от демокрацията", който се наблюдава в Полша, и произтичащата от това криза, засегнала върховенството на закона.

Изявлението на ХФЧП ще откриеш тук.