ООН призова Испания да се откаже от реформите, застрашаващи правата на човека

Петима специални докладчици на ООН призоваха испанските власти да спрат обсъждането на няколко правни реформи, нарушаващи международните стандарти за правата на човека.

След като бяха алармирани от Международни права Испания (МПИ), различни специални докладчици от Съвета на ООН по правата на човека се обявиха против предложения от испанското правителство закон за обществена сигурност (известен като "закон за запушване на устата"). Те също изразиха несъгласие с измененията в наказателния кодекс, ограничаващи правото на изразяване и правото на мирни събрания, и с реформите в анти-терористичното законодателство. Всички тези законопроекти очакват одобрение от Сената.

Докладчиците, изразили тези опасения са Маина Киаи, специален докладчик за правото на свобода на мирни събрания и сдружения; Дейвид Кей, специален докладчик относно насърчаването и защитата на правото на свобода на убеждение и на изразяването му; Бен Емерсон, специален докладчик за насърчаване и защита на правата на човека и основните свободи в борбата срещу тероризма; и Майкъл Форст, специален докладчик относно положението на защитниците на човешките права.

Според публикувано наскоро прессъобщение експертите на ООН смятат, че споменатите законодателни реформи "заплашват основните права и свободи на гражданите", но те вярват, "че Испания ще вземе всички необходими мерки, за да гарантира, че законите уреждат основните права и свободи в съответствие с международните стандарти".

Експулсиране, изтезания и злоупотреби

"Правото на мирна демонстрация и на колективно изразяване на мнение е от основно значение за съществуването на свободно и демократично общество" - заявяват специалните докладчици. "Нашето притеснение е, че предложените реформи идват като отговор на множеството демонстрации, проведени през последните години в Испания".

Законопроектът за обществената сигурност включва тесктове относно статута на Сеута и Мелила, които биха "позволили масовото експулсиране на лица, застрашени от изтезания или други форми на злоупотреба, което противоречи на международните спогодби за човешките права" - посочват експертите.

"Имайки предвид въздействието им върху основните права и свободи, изготвянето на подобни закони трябва да става внимателно и без прибързване" - заключват експертите.

МПИ работи усилено, за да не бъдат приети тези законопроекти и ограничени гражданските права и свободи. Подобно на други организации и сдружения, МПИ се обърна към множество органи (министри, сенатори, депутати), за да изиска измененията да бъдат съобразени с принципите на международното право и правата на човека. Тъй като не получи отговор, организацията бе длъжна да информира различни експерти на ООН – много от които отправиха призив към Испания – за опасния размах на тези реформи.

"Важна стъпка"

По-специално МПИ се обърна към специалния докладчик за правата на свобода на мирни събрания и сдружения, за да привлече вниманието му към реформата в наказателния кодекс и закона за обществената сигурност. Организацията се свърза и със специалния докладчик за правата на мигрантите във връзка с изменение, предложено от Народната партия, което би узаконило масовото експулсиране. МПИ алармира за редица законодателни инициативи и специалния докладчик за насърчаване и защита на правата на човека и основните свободи в борбата срещу тероризма. Много от притесненията, изразени от МПИ, бяха включени в списъка с въпроси, на които Испания трябваше да отговори по време на периодичния преглед на страната пред Комисията на ООН за правата на човека.

Лидия Висенте - изпълнителен директор на МПИ - изрази радостта си от това, че "ООН подкрепи много от твърденията на МПИ и другите правозащитни организации в Испания, с които работим. Без съмнение, това е важна стъпка, и ние се надяваме, че правителството и депутатите ще вземат предвид тези становища и ще спазят международните задължения на страната".