ЕС трябва да спре финансирането за Полша, ако иска да накара управляващата партия да зачита върховенството на закона

Полското правителство твърдо отстоява на правния и политически натиск на ЕС. Най-вероятно спирането на финансирането от ЕС ще го направи по-сговорчиво. Комисията има необходимите правни основания да направи това.

Изглежда, че съдебната независимост в Полша получи възможност за кратък отдих. Миналата седмица полският президент Дуда наложи вето върху два от трите противоречиви закона, регулиращи дейността на съдилищата. Управляващата партия "Право и справедливост” заяви, че въпреки това ще продължи да изпълнява плановете си за установяване на по-голям контрол върху съдебната система на страната.

Ако това се случи, ЕС трябва да отговори по-твърдо, а не само да казва, че ще издаде нови предупреждения. ЕС не успя да накара "Право и справедливост” да спре с подкопаването на независимостта на съдебната система. Комисията направи анализ на реформите и отправи нова препоръка, но полското правителство досега не се е съобразило с нито една. Комисията заяви, че ако бъдат въведени в действие определени постановки от законите, на които бе наложено вето, тя веднага ще задейства член 7, параграф 1 от Договора за ЕС. Дори и да активира член 7, решенията на Съвета на ЕС ще бъдат само празни думи, написани на хартия. Това е така, защото преди да се стигне до налагане на санкции, трябва да се премине през няколко етапа. Процесът може да бъде блокиран (това може да стане чрез налагане на вето от Унгария), на който и да е от тях. Комисията започна и съдебно производство, свързано с независимостта на съдебната система. Подобно дело срещу унгарското правителство през 2012 г. показа, че дори и Комисията да спечели, това едва ли ще накара правителството наистина да преразгледа спорните закони. Индикациите са, че "Право и справедливост” няма никакви намерения да изпълнява съдебните решения на ЕС.

Макар че е сигурна и лесно приложима алтернатива, Комисията изглежда е отхвърлила възможността да използва средствата, предоставяни от ЕС, за да накара "Право и справедливост” да промени политиката си. Някои правителства и европейски комисари предлагат на държава-членка, нарушила върховенството на закона, да се спира финансирането от ЕС (по-конкретно т.нар. "кохезионни фондове"). Парите на ЕС стигат до националните правителства по много и различни начини. Най-голям е делът на кохезионните фондове. Те спомагат за увеличаването на държавните инвестиции в инфраструктурата и в повишаването на заетоста. За периода 2014 - 2020 г. Полша ще получи 86 млрд. евро, което е почти 19% от общия размер на средствата (545 млрд. евро), с които разполагат всичките 28 страни от ЕС.

Някои смятат, че прекратяването на финансирането от ЕС е нежелателно, тъй като може да влоши отношенията между страните и да предизвика разногласия между правителствата от ЕС. Други твърдят, че подобно действие спрямо тези, които нарушават върховенството на закона, изисква промяна в законодателството и дори в договорите на ЕС, за да се създаде нов механизъм.

Истината е, че правилата на ЕС, свързани с кохезионните фондове, сами по себе си налагат на правителствата да зачитат върховенството на закона, тъй като това е едно от условията за получаване на парите. Според регламента (Изисквания на общите разпоредби за по-кратко) правителствата са задължени да въведат механизми, гарантиращи, че тези фондове се изразходват в съответствие с европейското и националното законодателство. Те трябва да създадат редица органи, които управляват, изразходват и проверяват дали средствата от ЕС се харчат в съответствие с тези закони. Окончателната дума принадлежи на съдилищата, които следят за прилагането им.

Още през юли 2016 г. Европейската комисия изрази становище, че в Полша е налице постоянна заплаха за върховенството на закона. Следователно, още тогава правителството грубо е нарушило задълженията си според Изискванията на общите разпоредби. През миналата седмица Комисията заведе дело срещу закона, на който полският президент Дуда не наложи вето. Тя заяви, че той противоречи на поетото от страната задължение съгласно правото на ЕС. В съответствие с него тя трябва да отстоява независимостта на съдебната власт.

Ясно е, че Комисията счита, че в Полша вече няма независими съдилища, каквито трябва да има, за да гарантират, че националните органи управляват средствата на ЕС в съответствие със закона. Това е сериозно нарушение от страна на полското правителство на Изискванията на общите разпоредби. При това положение Комисията има право да спре финансирането, докато проблемът се разреши. Подобен ход не е без прецедент. През 2013 г. Комисията "прекрати" кохезионните фондове за унгарското правителство, тъй като механизмите за управление и проверка на начините на изразходване на средствата от ЕС не бяха ефективни.

Докато Комисията насочва вниманието си върху предприемането на мерки, които изглежда не притесняват управляващата партия "Право и справедливост”, икономическият натиск би ударил режима там, където най-боли, а именно в парите, получавани от ЕС. Ръководителите на страната мислят, че може да си позволят да се подиграват на Брюксел, защото все още имат значителна обществена подкрепа у дома. "Право и справедливост” продължава да се радва на популярност. Причината отчасти се крие в това, което някои нейни представители определят като държавен подкуп за обществеността, даван под формата на по-големи плащания при определени обезщетения. Това е възможно благодарение на еднократни непланирани увеличения на държавните приходи. Не твърдим, че ЕС пряко финансира тези ползи. Най-вероятно режимът ще се замисли дълбоко върху това дали може да си позволи да откаже на електората си предоставяните облаги. Управляващите няма да могат да ги обезпечат финансово, ако Комисията прекрати изплащането на милиардите евро, които държавата вече не е способна да гарантира, че ще се изразходват законосъобразно. Ако правителството знае, че ЕС може да спре финансирането и ще го направи, вероятно няма да пренебрегва препоръките на Комисията с такава лекота в бъдеще.