​"Правото да бъдеш забравен" отново е в центъра на вниманието в Полша

Част от съдържанието, което излиза благодарение на функцията Autofill в Google, нарушава правото на неприкосновеност на личния живот.
Нежелано съдържание може да се появи не само при резултатите от търсенето, но и благодарение на опцията Autofill на Google и то в момента на въвеждане на запитването.

Наскоро Хелзински комитет за правата на човека получи оплакване относно нарушаването на правото на лични данни от страна на уеб браузъра на Google. Жалбоподателят твърди, че когато въвежда своето име, резултатите от търсенето, които се появяват благодарение на функцията Autofill на Google, съдържат поверителна лична информация.

Безчувствен коментар

Ян Новак* е държавен служител, добре познат на съгражданите си, поради естеството на поста, който заема. Преди години популярен вестник публикува онлайн статия за конкретен случай, свързан с работата му. Един читател пише коментар под статията, който разкрива прекалено лична информация за живота на Новак.

Коментарът по никакъв начин не е свързан със съдържанието на статията и не засяга професионалния живот на Новак, нито неговите функции на държавен служител. Именно този коментар обаче съвсем скоро се превръща в един от най-популярните резултати при търсене, когато се въведе името на Ян Новак. Освен това, когато някой използва опцията Autofill или функцията "Сходни резултати" на Google, резултатите съдържат и информацията, поместена в коментара.

Although the comment was removed from the newspaper's site, Google's Autofill feature was still quick to find it.

Адвокатът на Ян Новак, който работи в Хелзински комитет за правата на човека, поема случая. Той се свързва с редакцията на вестника и тя се съгласява да премахне коментара от интернет страницата си. Така той престава да се появява в резултатите от търсенето.

Въпреки изтриването на информацията от сайта на източника обаче браузърът на Google все още намира и показва коментара, когато се въведе името Ян Новак.

По-нататъшно правни действия не са предприети. Адвокатът на Новак се свързва с офиса на Google в Полша и компанията бързо удовлетворява желанието на Новак да изтрие всичко със сходно съдържание, генерирано от алгоритъма на браузъра.

Google е в центъра на вниманието отново

Това не е първият спор, възникнал заради резултати от търсене, които нарушават правото на личен живот. В добре познат случай, касаещ уеб браузъра на Google, съдът на ЕС постанови, че защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни на хората оправдава при определени обстоятелства издаването на заповед за премахване на някои резултати. Това решение потвърждава така нареченото "право да бъдеш забравен."

Случаят, по който Хелзински комитет за правата на човека работи, показва, че информацията, генерирана от алгоритми на браузъра като функцията Autofill например, също може да наруши правото на личен живот.

* Името в тази история е променено.