Децата в Холандия знаят твърде малко за своите права

Децата в Холандия не са достатъчно информирани за правата си, според доклада на УНИЦЕФ "Образованието и правата на детето: изследване в 26 страни", публикуван на 20-ти април.

Изследване на УНИЦЕФ показва, че обучението на децата за техните права развива ценности, които са основни за демокрацията. Осведомеността на децата за техните собствени права им дава възможност да научат как да защитават правата на другите. Това подобрява атмосферата в класната стая, защото децата се учат да имат повече уважение към своите учители и съученици и стават по-загрижени за обществото като цяло.

Правата на детето в холандските училища

От доклада "Образованието и правата на детето: изследване в 26 страни" става ясно, че курсове или обучения по правата на човека за учители не се организират в нито една от 26-те изследвани страни. По-рано тази година УНИЦЕФ Холандия направи проучване сред 700 учители в начални и средни училища. Оказва се, че 76 процента от учителите в началните училища и 62 процента от тези в средните смятат, че е много важно да има часове по правата на детето.

Въпреки това само малък процент от учителите всъщност преподават на учениците си за тези права. Това се дължи на липсата на време, но и на факта, че учителите често не са запознати с най-добрите методи на преподаване, когато става дума за правата на децата. Именно затова УНИЦЕФ Холандия подкрепя обучението на учители, с цел преподаване на децата за техните права.

Платформа за обучение по правата на човека

УНИЦЕФ Холандия е част от Платформа за обучение по правата на човека. Обединението на граждански организации, в което членуват още Холандски комитет на юристите за човешки права и Амнести интернешънъл Холандия, е решено да направи обучението по правата на човека и правата на детето задължителна част от учебната програма, така че всички деца в Холандия да учат за своите права и задължения още от малки.

2015 г. е важна в това отношение: "Образование 2032" - платформа от експерти в областта на образованието - в момента обсъжда как трябва да изглежда бъдещата програма на холандските училища. Дебатът обаче не обръща внимание на обучението по правата на човека и правата на детето. УНИЦЕФ Холандия и Платформата за обучение по правата на човека искат да променят това.