Сенатът на Холандия - скептичен към електронните здравни карти

Сенатът на Холандия има толкова въпроси около законопроекта за електронни здравни карти, че приемането му остава под въпрос.

Холандският министър на здравеопазването Едит Схиперс от Либералната партия не успя да отговори своевременно на въпросите на холандския сенат за електронните здравни карти и сега ще трябва да отговаря пред новия сенат.

Още с внасянето си в сената законопроектът повдигна много въпроси. Именно затова на 13-ти април бе организирана среща с експерти в областта. Предложението регламентира всички електронни здравни карти (EPD) и предвижда правна рамка за национален регистър на EPD, наречен Национална здравна платформа (LSP). Почти всички експерти силно разкритикуваха предложението по време на срещата.

След експертната среща сенатът също разкритикува законопроекта. Според Либералната партия предложението по никакъв начин не защитава по-добре личния живот на пациентите. Подобно на експертите Либералната партия, Социалистическата партия и Зелената партия изказаха мнение, че част от предложението дори изглежда неприложимо. Според Лейбъристката партия "законопроектът не предлага предимства на пациентите, а само недостатъци". Експертната среща направи Социалистическата партия "още по-скептична към ползите, необходимостта и практичността на предложението."

Лейбъристите, социалистите, зелените и либералдемократите се застъпиха за проучването на алтернативи на системата за обмен на данни. Чрез евентуална алтернатива на т. нар. LSP "неприложимата" част от законопроекта може да отпадне. Общопрактикуващите лекари също подкрепят такава алтернатива.

Информирано съгласие

Важна част от законопроекта е въвеждането на нов начин, по който пациентите дават съгласието си. Ако до момента пациентът дават съгласие за достъп до здравната си карта на конкретен доставчик на здравни услуги, според законопроекта той ще трябва да даде "информирано съгласие", което в действителност веднага дава достъп на цяла група доставчици на здравни услуги до картата.

Това се налага, защото платформата LSP не може да оперира със съгласието, което в момента пациентите дават. LSP просто е несъвместима с действащото законодателство за медицинската тайна и защитата неприкосновеността на личния живот. Давайки достъп на цяла група доставчици на здравни услуги, новото определение за информирано съгласие ще отслаби защитата на личните данни и живот.

Според експертите новата дефиниция е неприложима и създава огромна административна тежест, а освен това системата LSP все пак също ще трябва да бъде изменена. Както експертите, така и Либералната партия, Социалистическата партия и Зелената партия подчертаха, че новото определение изглежда неприложимо на практика. Според Социалистическата партия определението е "толкова неясно, неразбираемо и сложно, че пациентът трудно може да бъде обслужван от него [...], а освен това е непрактично в някои отношения".

Тъй като определението е основен елемент от законопроекта, Зелената партия попита министъра "дали предложението е неприложимо в своята цялост именно заради дефиницията". Либералдемократите искат министърът да се обърне към Държавния съвет на Холандия за съвет относно информираното съгласие.

Алтернативна система

Много парламентарни групи се чудят необходима ли е въобще Националната здравна платформа (LSP). Зелената партия, например, попита министъра дали нивото на достъп в платформата "е пропорционално на нужната информация". Според националния орган за защита на личните данните "много от доставчиците на здравни услуги не отговарят на изискванията за информационна сигурност".

Либералдемократите поискаха от министъра да разясни сериозността на проблема, чието решение налага въвеждането на LSP. По време на срещата с експерти, общопрактикуващите лекари настояваха за изработването на алтернативна система, съобразена с действащите закони, медицинската тайна и защитата на неприкосновеността на личния живот. Зелената партия и либерал-демократите също са за алтернативна система, ако тя може да върши същата работа.

Лейбъристите и социалистите също биха подкрепили алтернативна система, ако в нея пациентът сам контролира достъпа до здравните си данни. За целта ще трябва да бъде създадено лично здравно досие на гражданите, които са съгласни.

През 2011 г. сенатът не одобри Националната здравна платформа LSP най-вече заради слабите гаранции за неприкосновеността на личния живот. Тогава министър Схиперс лично възобнови процедурата по изготвяне на проект за електронни здравни карти.

Категорично мнозинство в Камарата на представителите

Като се има предвид сериозните съмнения на сената, учудващо е как на 1-ви юли 2014 г. Камарата на представителите прие законопроекта с такова категорично мнозинство. По предложение на християндемократите новото определение за информирано съгласие за достъп до електронните здравни карти също бе обсъдено и прието.

Забрана за достъп на застрахователи

Застрахователите нямат право на достъп до здравната платформа. Мярката е наложена от холандската здравна организация. Ако оператор на системата за обмен на данни заподозре, че застраховател е получил достъп до EPD, той е длъжен незабавно да уведоми здравната организация.

На застрахователите ще бъдат налагани големи глоби, ако "са намерили достъп" до електронната система. Най-голямата предвидена санкция е 500 000 евро, или 10% от оборота на здравния застраховател (която сума е по-голяма). От извършителите може да бъде потърсена и наказателна отговорност. Здравноосигурените лица, станали жертва на нарушението, могат незабавно да анулират застраховката си. Либералдемократите в сената поискаха да разберат как едновременно с това министър Схиперс предлага здравните застрахователи да имат лесен достъп до здравните карти за целите на фактурирането.

По предложение на Социалистическата партия доставчиците на здравни услуги няма да имат право да използват финансови стимули, за да убедят хората в ползите от EPD. В момента чрез такива финансови стимули се цели регистрирането на повече пациенти в новата Национална здравна платформа LSP, след първоначалния неуспех на системата. Либералите, християндемократите и лейбъристите в сената също така попитаха министъра как ще предотврати опитите на здравните застрахователи всъщност да принуждават клиентите си да станат част от LSP.

Privacy Barometer

Във връзка с изработването на законопроекта и въвеждането на национална здравна карта движението за граждански права Vrijbit и правозащитниците от Privacy Barometer се обърнаха с писмо до Камарата на представителите. Социалистическата партия представи цялото писмо за парламентарно обсъждане.

Статия на Privacy Barometer