Мигрантска каравана обикаля из Италия и насърчава диалога с бежанците

По време на своята 2500-километрова обиколка, караваната ще спре в градове, в които положението на мигранти и бежанци е трудно, но и на места, където има добри примери за интеграция.
Втората "Мигрантска каравана" тръгна на 2-ри април с мисията да повиши обществената осведоменост за правата на мигрантите.

След успеха от 2014 г. тази година "Мигрантска каравана" тръгна от Торино на нова обиколка из Италия. Инициативата има много цели: да повиши информираността на обществото за положението на мигрантите, да насърчи зачитането на човешките им права и достойнство, да покаже връзката между миграционните явления и социалните и екологични проблеми в Италия.

По време на своята 2500-километрова обиколка, караванат ще спре в Рим, Ланчиано, Алтамура, Пескара, Катания – все градове, в които ситуацията с мигрантите и бежанците е трудна, но и в които има добри примери за успешна интеграция.

Латиноамериканската връзка

Мигрантската каравана се движи заедно с тази на майките на изчезнали имигранти, отпътували до Латинска Америка. Сред доброволците има и свидетели от Централна Америка.

Всъщност има много прилики между миграцията в двете области. Както в Централна Америка, мигрантите в Европа бягат от война, насилие или преследване. Както и в Централна Америка, стените и преградите не спират мигрантския поток, а само увеличават опасността за търсещите спасение. Както и в Централна Америка, в Европа също има много мигранти "в неизвестност".

Затова “Мигрантската каравана” дава възможност на хора от различни области да се срещнат с мигрантите и да научат от първа ръка случващото се в Средиземно море.