​Омбудсман предупреди за "недостатъци" при предоставянето на убежище в Испания

Сред проблемите, подчертани в доклада на испанския омбудсман, е невъзможността за кандидатстване за убежище в посолствата в чужбина.
Испанският омбудсман представи на 20-ти юли своя "Доклад относно предоставянето на убежище в Испания: Международна закрила и налични ресурси"

В доклада се прави анализ на ситуацията на испанската система за предоставяне на убежище и се дават редица препоръки за подобряване на приема и интегрирането на лицата, търсещи убежище в Испания.

В доклада се констатират редица недостатъци в испанската система за предоставяне на убежище. Първо, той подчертава законодателните пропуски, като например факта, че директивите на 2013/32/EU (засягащи процедурите по убежище) и 2013/33/EU (за условията за приемане) не са имплементирани съгласно испанското законодателство и липсва регулаторно развитие на Закона за убежището.

Очевидни недостатъци

Омбудсманът възнегодува и срещу факта, че след последната реформа на Закона за убежището, не съществува никаква възможност за кандидатстване за предоставяне на убежище или закрила в испанските посолства в чужбина.

Омбудсманът счита, че това "би могло да подкопае международните ангажименти на Испания спрямо Женевската конвенция" и настоятелно призова правителството "или да възстанови тази опция, или, алтернативно, да регулира предоставянето на хуманитарни визи".

В доклада се посочва също, че увеличението на молбите за международна закрила предизвиква значителни забавяния при обработката, а Агенцията за предоставяне на убежище и Агенцията за бежанците демонстрират "очевидни недостатъци" в работата си.

Недостатъчна информация

По същия начин информацията за международна закрила, която се предоставя на потенциалните кандидати, е абсолютно недостатъчна и това трябва да се промени - липсва какъвто и да било подход, основан на половите различия, а езикът, на който се предоставя информацията, е на прекалено високо ниво за хората без образование и за децата.

Докладът също така подчертава необходимостта от подобряване на координацията между различните държавни органи и министерски администрации, за да може молбите за международна закрила и прием на кандидати да се обработват адекватно.