Комисарят по правосъдието е призован да заклейми Испания заради заповед към полицията да не се съобразява със законите на ЕС

Пет организации се обърнаха към европейския комисар по правосъдие с молба да се изправи срещу испанското правителство заради заповед, издадена от дирекцията на полицията, която съветва служителите си да не се съобразява с директивите на ЕС.

Международни права Испания и още четири испански и международни организации се обрънаха към европейския комисар по правосъдие Вера Юрова, за да я информират относно заповед, издадена от централата на Националния полицейски корпус, която заставя служителите да не се съобразяват с три директиви на ЕС, регулиращи процедурните гаранции на арестувани лица и тези, изправени пред наказателно производство. Писмото отправя апел към комисаря за засилване на контрола от страна на Комисията, а също така информира испанските власти, че подобно практика е в противоречие с правото на ЕС.

В писмото се говори конкретно за заповедта, приета полицейското управление в Мадрид на 5-ти ноември 2014 г., чието съдържание едва наскоро бе оповестено. Тя заповядва на всички офицери да не зачитат правата и гаранциите, залегнали в серия от директиви на ЕС или други думи те са призовани да не изпълняват задължението си да спазват и прилагат правото на Европейския съюз. Конкретно заповедта се отнася до:

  • Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20-ти октомври 2010 година относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство;
  • Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство;
  • Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане.

Организациите, изпратили писмото, настояват европейският комисар по правосъдие да наблюдава процедурата за установяване на нарушение срещу испанското правителство, като вземе предвид, че срокът за транспониране на Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство и Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно правото на информация в наказателното производство вече е изтекъл, т.е. и двете разпоредби трябва да се приведат незабавно в действие във всички държави членки на ЕС, като по този начин се признаят правата, залегнали в тях.

Според Patricia Goicoechea - заместник-председател на Международни права Испания, "страните членки на Европейския съюз трябва да спазват и прилагат правилата, приети от ЕС. Това задължение се отнася и за администрацията, съдебната система, държавните служители и силите за сигурност. Абсурдно е полицейско управление да заповядва на своите служители да не се съобразят с правилата, въведени от Европейския съюз и тези, приети от парламента. Въпросната заповед трябва да бъде отменена, а министерствата на вътрешните работи и правосъдието трябва да вземат мерки, за да гарантират, че подобна ситуация няма да се повтори в бъдеще. Надяваме се, че Европейската комисия ще поиска дължимото обяснение и ще призове държавите членки да адаптират националното законодателство към директивите, веднъж и завинаги."