НПО до Испания: Защитавайте правата на жените!

Неправителствени организации изпратиха отворено писмо до министъра на правосъдието на Испания, призовавайки го да спре реформите, свързани със закона за абортите.

Международни права Испания и пет други национални и международни неправителствени организации изпратиха отворено писмо до испанския министър на правосъдието Алберто Руиз Гаярдон, призовавайки го да оттегли законопроекта, целящ да реформира закона за абортите.

Предложените промени в закона за абортите в Испания представляват сериозна заплаха за сексуалното и репродуктивно здраве и правата на жените. Те ще оставят страната крачка назад в сравнение с повечето държави от ЕС и поставят Испания в риск да бъде осъдена от международни и европейски организации по правата на човека. Испанското правителство следва да предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че жените и момичетата в страната са информирани по темата и имат осигурен достъп до легални и безопасни процедури що се отнася до абортите.

http://rightsinternationalspain.org/uploads/publicacion/53fe204d5da1882631c7f02027e1d2ff1545ba1f.pdf