ЕС трябва да се ангажира със защитата на правата: как ще го постигнем?

Правата на човека, демокрацията и върховенството на закона са в беда. Liberties призовава Европейската комисия да използва правомощията си и отново да задължи всички държави-членки на ЕС да защитават правата.

В какво се състои проблемът, който искаме да разрешим?

Правата на човека, демокрацията и върховенството на закона са в беда. Унгария и Полша са най-ярките примери за това. Правителствата на тези държави ограничиха независимостта на редица институции, включително и на най-висшите съдилища. Те се намесват в работата на свободните медии и спъват дейността на продемократичните НПО. Напоследък все по-често се сблъскваме с подобни проблеми. Съкращаването на бюджетите на съдилищата, клеветническите кампании срещу НПО и контролът от страна на правителството и бизнеса върху медиите са неща, случващи се в целия ЕС.

Защо е важно за Liberties да се съсредоточи върху тези проблеми?

Правата на човека, демокрацията и върховенството на закона са създадени, за да гарантират защитата на човешкия живот и опазването на мира. След Втората световна война европейските правителства решиха, че е абсолютно недопустимо за в бъдеще да се допускат ужасните престъпления, които хората преживяха. Те създадоха необходимия нормативен минимум, за да попречат на правителствата да използват властта, която притежават за злоупотреби с населението. Целта бе да се опази животът, да се забранят изтезанията, произволното задържане и да се защити човешкото достойнство. Някои норми като, например, правото на глас, свободата на печата, правото на обществен протест и създаване на граждански организации трябваше да гарантират, че демократичният процес функционира правилно. Това означава, че всеки член на обществото може да изрази мнението си за управлението на страната. Освен това чрез тях се предотвратява разпространението на вредна пропаганда. Някои регламенти трябваше да защитят върховенството на закона чрез създаването на независими институции, гарантиращи, че правителствата не нарушават правилата. Съдилищата, към които обществеността може да се обърне за закрила, са най-важните сред тях.

Тези принципи са записани в редица международни споразумения, създадени, за да защитят правата на човека. Едно от тях е Европейската конвенция за правата на човека. Една държава не може да се присъедини към ЕС, ако не докаже, че разполага със съответните закони, политики и институции, гарантиращи спазването на тези норми. След като страната стане член на ЕС обаче, правомощията на Съюза да контролира дали правителството й изпълнява поетите ангажименти са малки. Лидерите ни смятаха, че е малко вероятно страните да не изпълняват задълженията си, след като се присъединят към Съюза. За това те създадоха само един начин за справяне с проблема. Това е процедурата по задействане на член 7 от Договора за ЕС. Активирането й е толкова сложно, че досега никога не е била използвана.

Към какво се стреми Liberties?

Някои правителства от ЕС вече признават факта, че Съюзът се нуждае от нови правомощия, за да гарантира, че всички държави-членки спазват обещанията си. През 2014 г. Европейската комисия създаде "рамка" за върховенството на закона. Тази процедура й позволява да разследва правителствата, които сериозно накърняват независимостта на съдилищата, и да прави препоръки. Liberties призовава Комисията да бъде последователна в прилагането й. Полша бе разследвана, а Унгария не. Освен това Liberties иска Комисията да не се ограничава само до атаките срещу съдилищата. Тя трябва да обръща внимание и на нападките на правителствата срещу всички, които са отговорни за спазването на върховенството на закона, и принципите на демокрацията като медии, омбудсмани и неправителствени организации. Liberties също така настоява Комисията да използва правото на ЕС да защитава нормите за човешки права, например, като използва законите за свободно движение на капитали, за да попречи на правителствата да блокират дарения за НПО от други страни от ЕС.

От 2015 г. правителствата от ЕС започнаха да провеждат ежегодни дискусии в Съвета във връзка с "върховенството на закона", за да го защитят. Този механизъм обаче е неефективен по начина, по който се прилага в момента. Liberties иска той да включва анализ на състоянието на правата във всяка страна и всяко правителство да получава препоръки, които да изпълнява. Liberties също така призовава Европейския парламент да създаде своя собствена процедура на постоянен диалог с всеки национален парламент и редовно да обсъжда действията на правителствата в областта на правата.

В дългосрочен план Liberties би искала да види постоянен мониторинг. Състоянието на правата във всяка страна-членка на ЕС да се разглежда в Съвета, Европейската комисия и Европейския парламент в рамките на един общ механизъм. Всички правителства от ЕС вече се наблюдават от ООН и Съвета на Европа. Ето защо ЕС не трябва да се ангажира с това, а да използва новия механизъм за оказване на натиск върху страните-членки, за да изпълняват препоръките на органите на ООН и Съвета на Европа. Крайно време е ЕС да покаже, че е готов да използва член 7, когато трябва да наложи санкции на дадено правителство.

Разбира се, че международният натиск сам по себе си не е достатъчен, за да гарантира, че правителствата изпълняват поетите от тях задължения. За това Liberties иска ЕС да подкрепи НПО, функциониращи на национално ниво. Работата им се състои в това да обясняват на обществото, че правата на човека, демокрацията и върховенството на закона са важни за всеки и си струва да ги защитаваме. Повече по този въпрос в следващата ни статия, разказваща за усилията ни да гарантираме свободата на НПО.