Семейства на полски затворници в съдебна битка за правото да се сбогуват с близките си

Семейство заведе поредното дело срещу пенитенциарно заведение в Полша, защото не е позволено да се сбогуваш с лишен от свобода роднина в последните мигове от живота му.
Хелзинкска фондация за правата на човека в Полша (ХФПЧП) подкрепи семейството и се включи по делото с писмо Amicus curiae, според което страната не обръща достатъчно внимание на правото на затворниците да поддържат контакт със семейството и близките си.

Въпреки че лишаването от свобода предполага отделяне от среда, семейство и жилище в съответствие с международните стандарти, затворниците не могат да бъдат лишени от правото на личен и семеен живот.

ХФПЧП аргументира думите си, цитирайки европейските регламенти за затворниците. Текстовете гласят, че след задържането на един затворник, всяка информация за негово заболяване, увреждане, престой в болница или смърт трябва да бъде предадена незабавно на съпруга/партньора, освен ако затворникът не е пожелал друго. Тези стандарти са гарантирани чрез набор от правила, известни като "правилата на Нелсън Мандела", приети от ООН през октомври 2015 г.

Пропуснато погребение

Предишно решение на Европейския съд по правата на човека също изисква от страната да подобри защитата правата на затворниците и в частност – правото на личен и семеен живот. Въпросното решение е по дело за отказ на пенитенциарната полиция да допусне затворник до погребението на баща му - нарушение на член 8 от Конвенцията, която гарантира правото на семеен живот.

Според адвоката на ХФПЧП Катаржина Вишнйевска, "въпреки че делото, по което се включихме с Amicus curiae, касае различна хипотеза, тълкуването на решението на ЕСПЧ определя обхвата на задълженията за държавата. По наше мнение решението на съда защитава правото да се сбогуваш по силата на член 8 от Конвенцията".

"Роднински връзки"

Акцентът, който полското законодателство слага на защитата на "роднинските връзки", ни позволява да се мислим, че правото да кажем сбогом на един умиращ човек е въпрос от личен интерес.

"Ако роднинските връзки са от изключителна важност и заслужават да бъдат защитени от закона, тогава подобна защита се полага и на правото да се сбогуваш за последен път с умиращ твой близък" - каза Михал Копчжински, адвокат за ХФПЧП.