​"Хора, а не куфари" - нов доклад за закрилата на мигрантите в Италия

Всяка минута 24 човека са принудени да напуснат домовете си поради насилие или преследване. Нов доклад разглежда прилагането на международните разпоредби за защита на мигрантите в Италия.
Представянето на третия "Доклад за международна закрила в Италия през 2016 г." се състоя в централата на Националната асоциация на италианските общини (НАИО) на 16 ноември.
Докладът е изготвен от най-важните организации, които се занимават с миграцията: НАИО, италианската Каритас, научноизследователската организация на НАИО “Читалия”, Фондация за мигрантите и централата за защита на търсещите убежище и бежанците (СЗТУБ) в сътрудничество с ВКБООН.

Презентацията бе председателствана от Леонардo Доменичи, президент на “Читалия”. Той подчерта ролята на доклада като обективна отправна точка за обсъждане на миграцията. В него, като изключим описанието на феномена миграция като цяло, се разглежда най-вече психичното здраве на мигрантите.

Вероника Никотра, генерален секретар на НАИО, подчерта, че миграцията е явление, което трябва да се анализира в дългосрочен план. Затова трябва да се премине от план за управление, базиран върху извънредната ситуация, към план, основан на нормализирана такава. Много трябва да се направи за преразпределението на мигрантите както в рамките на Европа, така и в самата Италия. СЗТУБ е отправна точка, за да се погледне на миграцията като на нормално явление, но още много може да се направи за подобряването й.

Изводите: Европа

Докладът бе представен от Джанкарлo Переджo, генерален директор на Фондацията за мигрантите. Броят на разселените хора в световен мащаб през 2015 г. възлиза на 65,3 милиона. От тях 21,3 милиона са бежанци, 3,2 милиона са кандидати за убежище и 40,8 милиона са разселени в рамките на своите държави.

Това означава, че всяка минута 24 човека са принудени да напуснат домовете си, за да избягат от конфликти, бедност, неравенство, заграбване на земя или нестабилност, причинена от терористични атаки или други форми на насилие.

Около 51% са непълнолетни. Най-честите страни, в които мигрантите търсят убежище, са Турция, Пакистан, Ливан и Иран, а страните от които идват са главно Сирия, Афганистан, Сомалия и Южен Судан.

Some 51% of migrants are minors, and most flee from Syria, Somalia, Afghanistan or South Sudan.

През 2015 г. европейските страни, в които са подадени най-много заявления за международна закрила от мигранти, са Германия, Унгария и Швеция. Германия остава на първо място и през 2016 г. Следвана е от Италия. Приблизително 43% от молбите за международна закрила са удовлетворени.

Изводите: Италия

През 2015 г. в Италия пристигнаха по-малко хора, отколкото през 2014 г. Мигрантите бяха предимно от Еритрея, Нигерия и Сомалия.

СЗТУБ поема около 30 000 човека. Повече от 40% вече са получили форма на международна закрила, а 60% все още чакат отговор.

Докладът констатира, че много фактори влияят върху психичното здраве на мигрантите. Двата основни фактора са травмиращите преживявания по време на пътуването им до Италия и трудностите при интегрирането в новото общество.

Препоръки

Докладът завършва с няколко препоръки, адресирани към Европейския съюз и Италия. ЕС трябва да спазва ангажиментите си към човешките права на бежанците. Трябва да бъдат предприети мерки за улесняване на процедурата за кандидатстване за международна закрила в посолствата, намиращи се в страните, от които идват бежанците. Договорът “Дъблин III” трябва да бъде преразгледан, а ЕС трябва да следи дали двустранните договори са съобразени с принципите на човешките права.

Italy is urged to implement effective quality standards and monitoring of SPRAR programs.

Относно италианската система е належащо прилагането на постановления и закони, които улесняват функционирането на СЗТУБ. Трябва да се приемат стандарти за качество и да се изградят системи за контрол, за да се оцении ефективността на настоящите програми. В доклада се настоява хората, работещи в сферата на комуникациите, да предоставят точна и сигурна информация, за да не се допускат конфликтни ситуации в обществото.

"Хора, а не куфари"

Maтeo Бифиони, кмет на Прато и представител на НАИО, подчерта необходимостта от укрепване на СЗТУБ, тъй като тя е една от най-добрите практики на европейско ниво.

"Мигрантите са хора, а не куфари," каза Матео Бифони.

Доменикo Maнционe, представител на Министерството на вътрешните работи, одобри препоръките и особено възможността за извършване на процедури за предоставяне на убежище в посолствата, намиращи се в страните, от които тръгва явлението миграция.

Докладът ще бъде представен на Европейския парламент в Брюксел на 7 декември.