Литва дължи над 6000 евро обезщетение за нарушаване правата на бежанци

Върховният съд на Литва постанови, че страната трябва да заплати над 6000 евро обезщетение за нарушаване правата на двама афганистански бежанци. Решението, касаещо събития отпреди две години, е окончателно.

Две години и две седмици след травматичните събития, сполетели двамата непълнолетни бежанци от Афганистан, справедливостта възтържествува. Върховния съд на Литва постанови, че страната трябва да заплати над 6000 евро обезщетение за нарушаване на правата им.

"Напоследък много се говори за бежанците, пристигащи в Европа и в частност в Литва. Затова е изключително важно, че Върховният съд напомня на Литва за нейното задължение да спазва международните си ангажименти и да зачита човешките права" - коментира Jūratė Guzevičiūtė, директор на правната програма на Институт за наблюдение на човешките права (ИНЧП).

Изправени пред злоупотреби

Държавна гранична охрана задържа афганистанските граждани, докато пресичат границата на Литва през април 2013 г. Младежите твърдят, че са на 14 и 17-годишна възраст и че идват в търсене на закрила от заплахите в своята родина.

Въпреки че националното и международното право предвижда, че лицата, търсещи убежище, не носят наказателна отговорност за незаконно преминаване на границата, Литва не следват тези предписания. Младежите са арестувани и държани в затвора заедно с възрастни мъже в продължение на три месеца, през които се сблъскват с насилие и унижение.

ИНЧП и Червеният кръст

Представлявайки интересите на афганистанските граждани, през ноември 2013 г. Литовски червен кръст и ИНЧП внесоха иск за отмяна на противозаконните им присъди и обезщетяване на нематериалните вреди, претърпени от децата в резултат на действията на държавата.

Въпреки че според окръжния съд държавата не е действала неправомерно, решението на Върховния съд на Литва поправя грешката на долната инстанция. Съдът приема, че властите не са взели своевременно предвид статутът им на бежанци, които трябва да се ползват от специална закрила.