Как Liberties ще защити личния ти живот?

Хората непрекъснато споделят информация и лични данни онлайн. Ползите са неоспорими, но има и рискове. Ето какво прави Liberties, за да подобри защитата на личния ти живот.

Защо е важно да защитим личния си живот и данни?

Личната неприкосновеност или "защитата на личните данни", както казват юристите, е свързана с някои от правата ни, гарантиращи, че контролираме събирането на информация за нас. Тези права са създадени, за да ни предпазят или поне да ограничат възможностите за надничане и прекомерна намеса в личния ни живот. Зачитането на правото на личен и семеен живот, както и на дома, и личната кореспонденцията е жизненоважно. То ни позволява да се освободим от натиска на заобикалящата ни социална среда, за да се отпуснем и възстановим. Най-важното обаче е, че ни помага да се съсредоточим върху анализирането и обсъждането на даден въпрос, за да формираме независимо мнение, без да се влияем от преценката на другите.

Наличието на правилното законодателство, не само на национално, но и на международно ниво, ни дава възможност да защитим правото си да бъдем оставени сами със себе си. Местните правила не винаги помагат в ерата на глобалните мрежи за общуване, чрез които споделяме и намираме информация.

Законодателството играе съществена роля, но не е достатъчно. Когато става дума за защита на данни, алгоритмите и софтуерът определят правилата, а не законотворците. Ето защо всеки, който използва технологията, трябва да предприеме мерки, за да си осигури добра защита и да е наясно с решенията, които взема. Криптирането и сигурните интернет връзки, например, подобряват защитата на личната неприкосновеност, както и на данните ни. Същото важи и за активирането на настройките за поверителност в използвания софтуер и уеб сайтове. Необходимо е фирмите, създаващи оборудване, уеб сайтове и приложения, да направят инструментите за поверителност достъпни и лесни. Обществеността също трябва да притежава определено ниво на познания и да ги използва.

Защо работим по тези проблеми?

Тъй като живеем в епохата на интернет, ние непрекъснато споделяме информация и предоставяме данни за себе си онлайн. Предимствата на технологията са безспорни. Тя обаче създава предпоставки за сериозни нарушения на неприкосновенността на личния ни живот, тъй като той е изложен на показ повече от всякога. Държавните агенции и бизнеса постоянно събират и съхраняват информация за нас. Често това става дори без знанието ни. Във всички видове обществен транспорт има камери за наблюдение. На летищата са монтирани скенери, които ни проверяват. Не само магазинът и банката ни имат достъп до данните ни, когато пазаруваме онлайн. Интернет рекламодателите ни следят, за да предлагат услугите си. Понякога и националните агенции за сигурност прибягват до средствата, с които разполагат.

Правилното законодателство, добре програмираният софтуер и повишаването на познанията на широката общественост за използването на тези технологии са от съществено значение, за да защитим личния си живот от посегателства от страна на държавата и бизнеса. ЕС предприема мерки за защитата на жителите си от компании, злоупотребяващи с личните им данни за търговски цели, но болшинството дружества, управляващи най-известните онлайн фирми, се намират извън ЕС. Не трябва да се концентрираме само върху бизнеса. Правителствата и публичните органи нахлуват в личното ни пространство. Те го правят чрез масовото видеонаблюдение и подслушване, които са само малка част от арсенала, който използват.

Какви са целите на Liberties?

Liberties ще се посвети на три дейности. Първо, ще помагаме, за да бъде обществеността информирана в случай, че правителствата и бизнеса нарушават неприкосновеността на личния живот. Това ще позволи на хората да държат под контрол компаниите и държавата. Второ, ще настояваме правителствата и фирмите да създадат закони и внедрят практики за по-добра защита на личната неприкосновеност. Трето, Liberties ще организара срещи на НПО, занимаващи се с граждански свободи, и експерти в областта на технологии, за да намерят начини да запознаят хората с наличните инструменти за защита на неприкосновеността и как да ги използват.