Съдът във Вилнюс определи санкция за незачитане правото на убежище

Съдът във Вилнюс определи обезщетението за нарушаване правото на убежище, което Литва ще трябва да заплати на двама малолетни, заловени незаконно и задържани в затвора Lukiškės след като избягали от Афганистан.

Окръжният съд в град Вилнюс осъди Литва за противозаконно задържане на двама афганистански граждани. В резултат, държавата е задължена да изплати обезщетение за претърпени неимуществени вреди на стойност 21 900 литас (около 6 342 евро).

Подпомагайки афганистанските граждани, Институтът за човешки права (ИНЧП) съвместно с Литовския червен кръст, сезираха съда на 26.11.2013 г. Афганистанците, които са на възраст 14 и 17 години, били задържани от Държавната гранична служба на 04.04.2013 г. в района на град Игналина след като заедно преминали литовската граница.

Бягайки от разкъсвания от войни Афганистан, младите хора потърсили убежище в Литва. Независимо че националното и международно право освобождават търсещите убежище от наказателна отговорност за нелегално пресичане на границата, Литва не се съобразила с тези предписания. Започналото досъдебно производство с мярка за неотклонение задържане под стража изпратило двамата непълнолетни сред зрели мъже в затвора Lukiškės, където те били подложени на унижение, обиди и редица нарушения на човешките права.

“Това не е първият случай, в който Литва преследва влезли в страната бежанци, но е първото дело, в което държавата е осъдена да изплати обезщетение за неправилно прилагане на правото на убежище и нарушаване правата на човека. Ако отговорните органи в Литва не започнат да работят, както би трябвало, е много вероятно броят на подобни дела да нарасне” - каза Jūratė Guzevičiūtė, директор на правната програма на ИНЧП.

Делото очертава и друг проблем - практиката Литва да злоупотребява с мярката задържане под стража. Литовските съдилища показват склонност към равносилната на затвор мярка, като я прилагат в 95% от случаите, в които прокуратурата го изиска.

Мярката задържане под стража се раздава като "топъл хляб" в Литва, често без оглед статута на въпросното лице, неговата уязвимост и други подобни обстоятелства. "Ето как са задържани младите хора в затвора Lukiškės, без да се вземат предвид всички юридически факти и обстоятелства. Макар че бяха признати за виновни в началото, благодарение на ефективната правна защита, осигурена от Червения кръст, те бяха оправдани от съда. Това означава, че младежите са били противозаконно задържани за повече от три месеца", обобщи Jūratė Guzevičiūtė.