Полицейската жестокост продължава да бъде сериозен проблем в Белгия, благодарение отчасти и на съдиите

Безразличието, демонстрирано от някои белгийски съдии при разглеждане на случаи, свързани с незаконна употреба на сила от полицейски служители, е нещо, което се среща твърде често. Това позволява тази форма на злоупотреба да продължава да се прилага.
На 20 юли 2017 г. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) издаде две решения относно извънсъдебни споразумения, в които участват белгийски граждани.

За какво се отнасят тези решения? След съдебни процедури, продължили години, белгийската държава най-сетне призна, че двете лица, за които става въпрос в тези две съвсем различни и несвързани помежду си дела, са били подложени на полицейска жестокост, включително нечовешко, и унизително отношение. Това противоречи на Европейската конвенция за правата на човека.

Въпреки че тази форма на злоупотреба продължава да се прилага, белгийските съдилища дълго време пренебрегваха оплакванията на жертвите (независимо от факта, че те са добре обосновани и документирани). След години на отричане държавата предпочете да сключи извънсъдебно споразумение и да плати значителна сума на жалбоподателите. Така ще се избегне нова осъдителна присъда от международен съд и позорът от подобно унизително решение.

Цената се плаща

Всъщност това не е първият път, в който европейски съдилища се произнасят по дела, свързани с незаконна употреба на сила и полицейска безнаказаност, в които Белгия е замесена. Във връзка с добилия популярност случай Боуяд срещу Белгия, Върховната камара на ЕСПЧ разкритикува белгийските власти и осъди полицейските операции, които белгийските съдии, включително, и тези от касационния съд на страната, определиха като напълно легитимни.

Изглежда, че Белгия не е научила урока си. За това държавата (т.е. данъкоплатците) плаща в момента висока цена. Финансовата равносметка е следната: след съдебни процедури, проточили се години, и след игнориране на оплакванията на потърпевшите, Белгия ще плати на единия от тях 185 000 евро, а на другия 15 000 евро, за да ги компенсира.

Най-важната последица е свързана с международната репутация на страната. Тези случаи поставят Белгия в черния списък на държавите, които толерират безнаказаността (поне докато международен съд не ги принуди да направят нещо по въпроса).

Време е да се сложи край на безнаказаността

Белгийската лига за правата на човека (ЛПЧ) се намеси в един от двата посочени случая. Тя информира ЕСПЧ за трудностите, пред които са изправени жертвите на полицейско насилие, когато се обърнат към белгийските съдилища, за да потърсят правата си. По този повод ЛПЧ изготви писмо, за да подпомогне Съда, предоставяйки му информация по този въпрос, както и за основните регулаторни и практически пречки, които жертвите на полицейска жестокост трябва да преодолеят. Резюме на това писмо може да откриеш на началната страница на ЛПЧ.

Тези случаи показват, че незаконното използване на сила (в единия от случаите подбудите са расистки) и незаинтересоваността, демонстрирана от някои съдии при разглеждането им, продължават да бъдат проблем за Белгия. Време е държавата да изпълни задълженията си и да сложи край на безнаказаността на тези, които уронват престижа на полицейските служби. Необходими са конкретни мерки, включително регулаторни механизми и обучение на полицейските служители, както и на съдиите.

За да видиш това съдържание, трябва да приемеш третата част на бисквитките.